Het opschalen van climate-smart landbouw

Food & Business Global Challenges Programme: midterm workshop

23 juli 2019

Projecten van de vierde call van het Food & Business Global Challenges-programma zijn in Ethiopie samen gekomen om gezamenlijk te leren en kennis en ervaringen uit te wisselen. De deelnemers reflecteerden gezamenlijk op voortgang en onderzoeksresultaten, inclusief de knelpunten en uitdagingen binnen hun projecten. Diepgaande discussies vonden plaats over het concept en de toepassing van schaalvergroting. Bovendien is een openbare dialoog over ‘Scaling Climate-Smart Agriculture in East Africa’ georganiseerd bij het International Livestock Research Institute in Addis Abeba.

In de afgelopen jaren is er een groeiende consensus dat klimaatverandering een transformatie van de landbouw vereist en dat schaalvergroting van Climate-Smart Agriculture (CSA) een belangrijk element inn dit proces is. De vierde call for proposals van het Global Challenges-programma, samen met CCAFS, is hierop gericht.

Van 12 tot 14 juni kwamen de GCP4-projecten samen voor hun gezamenlijke mid-term workshop. Maar liefst 55 deelnemers vanuit 8 projectteams, CCAFS, NWO-WOTRO Science for Global Development en het Food & Business Knowledge Platform waren aanwezig. De openbare dialoog op 13 juni is bijgewoond door nog eens 34 deelnemers uit de particuliere sector, onderzoek, niet-gouvernementele organisaties, overheid en internationale ontwikkelingspartners in Ethiopië. Ten slotte bezochten enkele van de deelnemers het Iteya Agricultural Office en het Kulumsa Agricultural Research Centre op 15 juni om meer te weten te komen over voorlichtingsdiensten, onderzoek en praktijk van agrarische centra op het platteland in Ethiopië.

Opkomende strategieën en perspectieven

De projecten presenteerden hun voortgang  en bespraken hun strategieën voor de resterende uitvoeringstijd van het project, met als doel een beter inzicht in de voortgang en resultaten met betrekking tot doelstellingen op project- en programmaniveau. Hieruit voortvloeiende gemeenschappelijke punten van aandacht waren:

  • een behoefte om meer te leren over financiële inclusie en bedrijfsmodellen;
  • een interesse in klimaatvriendelijke zuivelproducten;
  • de behoefte aan meer communicatie tussen projecten en met belangrijke belanghebbenden;
  • integratie van participatieve onderzoeksmethoden die kunnen worden geïntegreerd in projectmodellen, en;
  • een programmatische kijk op klimaatverandering voor een meer internationale agenda-instelling.

Kansen tot schaalvergroting

Verder werd het concept van schaalvergroting tot in detail besproken, zowel tijdens de interne vergadering als de openbare sessie. Er werd een aantal centrale kwesties bij de hoorns gevat die relevant zijn voor het begrijpen en de implementatie. Dit betrof het betrekken van diverse actoren - zoals ingenieurs, webwevers, systeembouwers en institutionele werknemers, de relevantie vinden tussen schaalvergroting en zakelijke realiteit; de afstemming van CSA tussen van landen; mogelijkheden voor delen en prototyping; het identificeren van een prioriteringsproces; ruimte voor feedback op meerdere niveaus; het leveren van onderzoek dat bewust lokale prioriteiten in nationale contexten plaatst; inclusiviteit bevorderen en evalueren welke partijen aanwezig zijn in het ontwerp van CSA-schaalprocessen.

RAPPORT (Engelstalig)

Het Food & Business Global Challenges Programme

Food & Business Research is gericht op het aanpakken van hardnekkige uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid in lage- en middeninkomenslanden. Het richt zich op de dringende en groeiende behoefte aan adequate kennis en oplossingen voor regionale en lokale problemen in verband met voedselzekerheid. Food & Business Research bestaat uit twee financieringsinstrumenten: het Global Challenges Program en het Applied Research Fund. Beide maken deel uit van de Food & Business Knowledge Agenda van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

p>

Het Food & Business Global Challenges Program (GCP) is een transdisciplinair onderzoeksprogramma naar voedselzekerheid. Het ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe producten, werkwijzen en beleidsmaatregelen die de voedselzekerheid in lage- en middeninkomenslanden (LMIC's) verbeteren. Voorbeelden van projecten zijn onder meer duurzame tuinbouw in Chili, verbetering van de cacaosector in Ghana, empowerment van vrouwelijke voedingsondernemers in Kenia en efficiënte visketens in Indiase steden. Het programma heeft tot doel inzicht te verwerven in opkomende belangrijke kwesties in de voedselveiligheid en de rol van de particuliere sector.

De vierde oproep van GCP wordt gefinancierd en uitgevoerd in samenwerking met het CGIAR-programma inzake klimaatverandering, landbouw en voedselveiligheid (CCAFS), gericht op het opschalen van klimaatvriendelijke landbouw.

Bron: NWO