Evaluatierapport Wetsus gereed

10 juli 2019

De raad van bestuur van NWO heeft het rapport van de evaluatie van Wetsus vastgesteld. Wetsus is een samenwerkingsverband van bedrijven en universiteiten op het gebied van watertechnologie. NWO draagt in het kader van het Kennis- en Innovatiecontract (KIC) hieraan bij. Een onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van Huib de Vriend heeft het functioneren van Wetsus geëvalueerd.

De commissie is positief over het publiek-private samenwerkingsmodel van Wetsus. Zij typeert Wetsus als een 'central hub' van laagdrempelige services en faciliteiten vooral voor het MKB. Wetsus heeft bewezen meerwaarde voor het watertechnologielandschap in Nederland. Tegelijk doet de commissie een aantal aanbevelingen ten aanzien van het financieringsmodel en de bijdrage van NWO.

Op basis van het evaluatierapport zijn met Wetsus en andere stakeholders gesprekken gestart over mogelijke toekomstige bijdragen van NWO in het kader van het nieuwe Kennis- en Innovatiecontract (KIC) voor 2020-2023 en de ontwikkeling van een nationaal programma voor watertechnologie.


Bron: NWO