Europees Gender Summit over diversiteit in de wetenschap

11 juli 2019

Op 3 en 4 oktober vindt de Gender Summit plaats in Amsterdam. Deze summit heeft ten doel om gendergelijkheid in onderzoek en innovatie tot de norm te maken en om gender in te bedden als een belangrijk kenmerk van kwaliteit. De tweedaagse Gender Summit wordt ieder jaar georganiseerd op verschillende continenten. Dit is de 17e editie en de eerste keer dat een Summit in Nederland plaatsvindt. 

De summit is een platform voor dialoog, waar wetenschappers, beleidsmakers, genderexperts en belanghebbenden van binnen en buiten de wetenschap, nieuwe wetenschappelijke inzichten verkennen. Centrale vraag is wat nodig is voor meer diversiteit en genderbalans in innovatie en onderzoek.
 
De Summit in Amsterdam wordt georganiseerd door NWO, KNAW, VSNU, Vereniging Hogescholen, LNVH, TNO, VHTO, ECHO, Portia en The Elsevier Foundation en het Ministerie van OCW. Als resultaat zullen aanbevelingen worden opgesteld voor de Europese Commissie en het Europarlement. Tevens wil minister Van Engelshoven (Ministerie van OCW) in samenwerking met het wetenschapsveld de uitkomsten van deze Gender Summit gebruiken om een nationaal actieplan diversiteit op te stellen in 2020.

Meer informatie


Bron: NWO