Call met Indonesië over hernieuwbare energie

Gezamenlijke call van NWO en RISTEKDIKTI

25 juli 2019

NWO, via het Merian Fund, en het Indonesische ministerie voor Onderzoek, Technologie en Hoger Onderwijs (RISTEKDIKTI) hebben een gezamenlijke call for proposals rondom het thema hernieuwbare energie gelanceerd. Consortia van onderzoeksinstituten en andere organisaties (zowel publiek als privaat) kunnen vóór 17 september 2019 financiering aanvragen voor gezamenlijke onderzoeksprojecten. Een verplichte intentieverklaring moet vóór 3 september worden ontvangen.

Foto: Shutterstock.com / onyengradar

De overstap naar nieuwe, duurzame vormen van energie, waaronder hernieuwbare energie, is een thema dat hoog op de agenda staat in zowel Indonesië als Nederland. Deze call nodigt onderzoekers uit om samen te werken met publieke en private partners in het formuleren van onderzoeksvragen en het adresseren van uitdagingen. Dit gezamenlijke onderzoek heeft als doel om te werken aan het versterken van wetenschappelijke kennis en het komen tot innovatieve oplossingen, om zo de veerkracht van samenlevingen te versterken. Tegelijkertijd beogen RISTEKDIKTI en NWO het stimuleren van sterke, duurzame onderzoekssamenwerking tussen Indonesië en Nederland.

Onderzoeksvoorstellen moeten gericht zijn op de volgende thema's:

  • Schone, koolstofarme biobrandstoffen
  • Schone, koolstofarme energietechnologie
  • Energieopslag en conversie

Andere ideeën zijn bijvoorbeeld. gebouwen als energiecentrales, voertuigen als energiebuffers en de optimalisatie van energiesystemen

CALL FOR PROPOSALS

De deadline voor volledige voorstellen is 17 september.
De deadline voor een verplichte Letter of Intent is 3 september.

Het Merian Fund

Het Merian Fund is een fonds waarin de internationale samenwerking met opkomende wetenschapslanden en ontwikkelingslanden een belangrijke rol vervult. Flexibiliteit in thema’s en partnerlanden staat bij het organiseren van bilaterale en multilaterale financieringsrondes vanuit het Merian Fund voorop. De rode draad vormt onderzoek dat het wereldwijd bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ondersteunt. Domeinen en instituten van NWO en van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA dragen bij vanuit eigen expertise, instrumenten en netwerk. De uitvoering ligt bij WOTRO Science for Global Development.

Bron: NWO