Call met China over verstedelijking en demografische veranderingen

Gezamenlijke call van NWO en de National Natural Science Foundation of China (NSFC)

25 juli 2019

NWO, via het Merian Fund, en de National Natural Science Foundation of China (NSFC) hebben een gezamenlijke call for proposals gelanceerd over verstedelijking en demografische veranderingen. De call nodigt teams van Nederlandse en Chinese onderzoekers, samen met een publieke of private maatschappelijke partner, uit om voorstellen in te dienen voor een nieuwe stedelijke onderzoeksagenda voor sociale innovaties. De Nederlandse deadline voor indienen is 19 september.

Foto: Shutterstock.com / hxdbzxy

De uitdaging voor beide landen is hoe steden veilig, inclusief, veerkrachtig en duurzaam kunnen worden gemaakt.  Dit vereist een nieuwe stedelijke onderzoeksagenda om de theoretische en empirische evidence-base te creëren voor sociale innovaties die leiden naar de doelen gesteld in de call for proposals, zoals betaalbare woningen, toegankelijkheid van banen en diensten, het welzijn van bewoners, en veilig en betrouwbare toegang tot vereisten zoals water en energie.

CALL FOR PROPOSALS

De deadline voor gezamenlijke voorstellen is 19 september voor NWO en 20 september voor NSFC.

Het Merian Fund

Binnen het Merian Fund financiert NWO interdisciplinaire voorstellen in bilaterale programma's met (opkomende) wetenschapslanden. Het programma Samenwerking China- (NSFC) is een dergelijk bilateraal programma, waarin Chinese en Nederlandse onderzoekers samenwerken om onderzoek van hoge kwaliteit uit te voeren om uitdagingen aan te gaan waarmee Nederland en China beide worden geconfronteerd. De rode draad in de Merian Fund-programma's is onderzoek dat de wereldwijde verwezenlijking van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties ondersteunt.

Domeinen en instituten van NWO en het Regieorgaan voor toegepast onderzoek (NPRO-SIA) dragen bij vanuit hun eigen expertise, instrumenten en netwerken. WOTRO Science for Global Development is verantwoordelijk voor de uitvoering van de oproepen.

Bron: NWO