Bètabreed stimuleringsfonds voor vrouwen volgt Natuurkunde/v-programma op

12 juli 2019

In bèta en technische disciplines is het aantal vrouwen op wetenschappelijke posities laag. NWO lanceert eind 2019 een stimuleringsfonds Bèta en Techniek om meer vrouwelijke wetenschappers voor deze wetenschappen in Nederland te behouden. Dit nieuwe fonds bouwt voort op het Natuurkunde/v-programma. Het Natuurkunde/v-programma stopt na 2019.

Ruim 13 jaar geleden werd het FOM/v-stimuleringsprogramma ingesteld om meer vrouwelijke wetenschappers te behouden voor de Nederlandse fysica. Na de NWO-transitie is dit succesvolle programma ongewijzigd voortgezet als NWO Natuurkunde/v-stimuleringsprogramma. Er zijn in deze periode bijna 50 aanvragen gehonoreerd, variërend tussen persoonsgebonden postdoc-posities en overbruggingssubsidies. Dat het programma succesvol is blijkt uit het feit dat circa 80% van de laureaten na afronding van hun project nog steeds actief is in de academische natuurkunde onderzoekswereld in Nederland. Menig laureaat heeft met de Natuurkunde/v-beurs een betere uitgangspositie kunnen opbouwen en zo zelfstandig vervolgfinanciering weten te verwerven in de vorm van o.a. NWO Vernieuwingsimpuls-beurzen, ERC starting/advanced grants of andere (inter)nationale beurzen. Ongeveer de helft van deze postdocs lukt het om door te stromen naar een tenure track positie. Ook heeft het programma verschillende faculteiten en onderzoekinstellingen ondersteund bij het aanstellen van een vrouw in vaste dienst. 

Het budget van het Natuurkunde/v-programma voor 2019 is inmiddels uitgeput, waardoor er geen nieuwe aanvragen meer in behandeling kunnen worden genomen. Dit jaar was tevens het laatste jaar waarin NWO specifiek voor de natuurkunde het stimuleringsfonds heeft lopen. Het stimuleringsfonds voor de natuurkunde wordt verbreed naar bètawetenschappen en techniek, aangezien in al deze wetenschappen een noodzaak is om meer vrouwelijke wetenschappers te behouden en aan te trekken. NWO zal de ‘best practices’ van het Natuurkunde/v-programma meenemen bij de uitwerking van het nieuwe stimuleringsfonds.

Meer informatie

NWO Natuurkunde/v-programma
NWO beleid over diversiteit en inclusie
 

Bron: NWO