Aanvraagmogelijkheid ‘Physical Internet Reisbeurzenprogramma’ verlengd

‘Physical Internet Reisbeurzenprogramma’ open voor aanvragen die bijdragen aan kennisuitwisseling- en ontwikkeling van Physical Internet

16 juli 2019

NWO heeft in samenwerking met TKI Dinalog het ‘Physical Internet Reisbeurzenprogramma’ verlengd. Dit programma biedt onderzoekers de mogelijkheid om een reisbeurs aan te vragen voor een werkbezoek aan een buitenlandse kennisinstelling. Het doel van het programma is het bevorderen van contacten tussen Nederlandse onderzoekers en onderzoekers van buitenlandse kennisinstellingen voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling op het gebied van ‘the Physical Internet’, ‘Interconnected Logistics’ en ‘Data Driven Logistics’.

Schepen met containers en een vliegtuig in de lucht

Centrale rol Physical Internet (PI) voor logistiek van de toekomst

Het Physical Internet (PI) is een vergaande ketenregie visie voor het faciliteren van de bundeling van ladingstromen cross chain. Het PI gaat, naar analogie van het versturen van e-mails over het digitale web, uit van volledig verbonden en open netwerken van logistieke diensten waarin fysieke objecten worden verplaatst, opgeslagen, geleverd en gebruikt. PI kan worden gezien als een uitbreiding van het huidige synchromodaal denken, door real-time beslissingen te nemen over de routering, keuze voor transportmodaliteit en overslagpunten van zeecontainers en hun inhoud. Het Physical Internet is ook de kern van de onderzoeksagenda voor logistiek in Horizon 2020 vanuit The European Technology Platform (ETP ALICE).

Aanvragen van een reisbeurs

Het ‘Physical Internet Reisbeurzenprogramma’ biedt onderzoekers de mogelijkheid om een reisbeurs aan te vragen voor een kortlopend werkbezoek (maximaal twee weken) of een langdurig bezoek (drie tot zes maanden) aan een vooraanstaande buitenlandse kennisinstelling in landen waar de werkgever van de bewuste onderzoeker bestaande relaties mee heeft.

Zowel onderzoekers in vast dienstverband als onderzoekers met een tenure track aanstelling en PhD studenten kunnen van deze financiering gebruik maken.

Eerder was dit programma gericht op samenwerking met het Georgia Institute of Technology. Voor nieuwe aanvragen staat het  programma open voor samenwerking met buitenlandse kennisinstellingen wereldwijd, zolang het beoogde bezoek aansluit bij het doel van de call.

Deadline

Aanvragen voor een reisbeurs kunnen doorlopend worden ingediend tot aan de sluitingsdatum 28 november 2019 of tot het beschikbare budget is uitgeput. Meer informatie over de call vindt u op de financieringspagina.

Achtergrond

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek (TKI Dinalog) heeft als doel het op structurele wijze stimuleren en realiseren van de privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de Topsector Logistiek. Dit betreft innovatie door middel van fundamenteel en toegepast onderzoek en de valorisatie en disseminatie van de kennis, ervaringen en resultaten. Dinalog, NWO en TNO zijn gezamenlijk als Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) een samenwerkingsverband aangegaan om de innovatie in de Topsector Logistiek aan te jagen.

Bron: NWO