Workshop onderzoeksprogramma ‘Photosynthesis’ op vrijdag 28 juni

4 juni 2019

NWO nodigt onderzoekers en bedrijven van harte uit voor een workshop op vrijdag 28 juni. Gezamenlijk zullen zij één of meer onderzoekideeën verder uitwerken. De workshop zal, naast in het Nederlands, naar verwachting deels in het Engels worden gehouden.

Begin april deed NWO een oproep om voorstellen in te dienen voor het publiek-private samenwerking onderzoeksprogramma ‘Photosynthesis’. Het doel is het verhogen van de efficiëntie waarmee groene planten licht gebruiken voor hun groei. Er is vanuit het programmabudget van NWO 1,7 miljoen euro beschikbaar voor het honoreren van één onderzoeksproject van voldoende hoge kwaliteit. Daarnaast dragen private partners bij. Er is extra budget beschikbaar voor het inzetten van ‘Enabling Technologies Hotels’.

Tijdens de eerste workshop sprak een aantal geïnteresseerde partijen met elkaar en over elkaars ideeën. Tijdens de komende bijeenkomst kunnen zij, samen met nieuwe deelnemers en hún onderzoeksideeën, plannen concreter vorm geven:
Welke onderzoeksvragen zijn het interessantst om aan te pakken?
Welke bedrijven en onderzoekers willen daarbij helpen?
Welke onderzoekers en bedrijven missen we nog?
Welke vorm van publiek-private samenwerking heeft de voorkeur?
Hoe organiseert elk consortium dat men vóór de deadline van 19 september de aanvraag in kan dienen?

Deze tweede workshop wordt door onderzoekers en bedrijven zelf ingevuld. NWO faciliteert de bijeenkomst en is beschikbaar om op vragen antwoord te geven en, op verzoek, achtergronden toe te lichten.

In verband met de lunch vragen wij u vriendelijk om zich uiterlijk 21 juni voor deze workshop op te geven via photosynthesis@nwo.nl.

 

Wat: workshop Onderzoeksprogramma ‘Photosynthesis’
Waar: BCN, Centraal Station: Catharijnesingel 48, 3511 GC Utrecht
Wanneer: Vrijdag 28 juni, van 10.00 tot 17.00 uur

Meer informatie


Bron: NWO