Vraag nu ook financiering aan voor kleine internationale bijeenkomsten!

4 juni 2019

Vanaf 15 mei 2019 is het ENW-financieringsinstrument ‘Wetenschappelijke Bijeenkomsten en Ontmoetingen’ ook opengesteld voor internationale initiatieven. Aanvragen voor zowel nationale als internationale wetenschappelijke bijeenkomsten met maximaal 200 deelnemers zijn welkom. Tegelijk is een aantal andere aanpassingen in het instrument doorgevoerd en is het aanvraagformulier aangepast.

In november 2018 heeft het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen het instrument ‘Wetenschappelijke bijeenkomsten en Ontmoetingen’ gelanceerd, dat de uitwisseling van onderzoeksideeën en de vorming van onderzoeksgemeenschappen ondersteunt.

Het instrument was bedoeld om bij te dragen aan nationale wetenschappelijke bijeenkomsten (zoals symposia en congressen) of ontmoetingen (bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten voor consortiumvorming).

Per 15 mei 2019 heeft ENW de reikwijdte van dit instrument uitgebreid naar internationale bijeenkomsten met maximaal 200 deelnemers.

Daarnaast is er nog een aantal andere aanpassingen in het instrument doorgevoerd:

  • Het aanvraagformulier is aangepast om enkele vragen te verhelderen;
  • ENW behoudt zich het recht voor om aanvragen gedeeltelijk toe te kennen, als ENW vindt dat een bijeenkomst of ontmoeting slechts deels binnen het onderzoeksgebied van het domein valt;
  • ENW zal steekproefsgewijs verifiëren of gefinancierde bijeenkomsten of ontmoetingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Na afloop van een bijeenkomst of ontmoeting kan een aanvrager van NWO een verzoek ontvangen om aanvullende informatie aan te leveren.

Onderzoekers kunnen doorlopend aanvragen indienen. Voor het indienen van aanvragen gaat u naar de financieringspagina www.nwo.nl/wbo. Zorg dat u het nieuwe aanvraagformulier gebruikt.

Bron: NWO