NWO start fonds voor Science Diplomacy

25 juni 2019

Per 1 januari 2020 start NWO een nieuw fonds op waarmee activiteiten op het terrein van science diplomacy activiteiten zullen worden georganiseerd met landen waarmee Nederland zijn diplomatieke betrekkingen wil intensiveren. NWO stelt 250.000 euro per jaar beschikbaar voor dit fonds en werkt hierin nauw samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De komst van dit nieuwe fonds betekent dat NWO per 1 januari 2020 ook haar beleid betreffende bezoekers- en seminarbeurzen wijzigt. De permanente call waarop voor bezoekers vanuit de hele wereld aanvragen kunnen worden ingediend, komt te vervallen.

Uitbreiding samenwerking

De lopende memorandums of understanding (MoU’s) met vier internationale organisaties - de National Natural Science Foundation of China (NSFC), het Ministry of Science and Technology Taiwan (MOST), Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) en de Von Humboldt Stiftung – worden wel voortgezet. Als gevolg hiervan komen middelen vrij die NWO strategischer kan inzetten om wetenschappelijke en diplomatieke betrekkingen met specifieke landen te versterken. 

Uitwerking NWO-strategie

Het oprichten van een fonds voor Science Diplomacy is een verdere uitwerking van de NWO-strategie 2019-2022 ‘Verbinden van wetenschap en samenleving’, waarin NWO al aankondigde bezoekersbeurzen en andere instrumenten strategischer te wil gaan inzetten.

Lees meer


Bron: NWO

Contact

Sebastiaan den Bak (bureau raad van bestuur) Sebastiaan den Bak (bureau raad van bestuur) +31 (0)70 3440693 s.denbak@nwo.nl

Contact

Dhr. O.R. (Olivier) Morot (voor mediavragen) Dhr. O.R. (Olivier) Morot (voor mediavragen) t: +31 (0)6 53175 377 o.morot@nwo.nl