Nieuwe Logistiek call ‘Accelerator 2019’ in samenwerking met TKI Dinalog

20 juni 2019

Samen met de TKI Dinalog ontwikkelt NWO de nieuwe call ‘Accelerator 2019’. De call vormt de laatste call binnen het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019 in het kader van het onderzoeksprogramma van de Topsector Logistiek en speelt in op actuele, maatschappelijke uitdagingen van de logistieke sector.

Scheepsvaart

Logistiek als aanjager van innovatie

De Nederlandse logistieke sector en haar rol in Europa is substantieel. De sector speelt daarmee een belangrijke rol in het ontwikkelen van oplossingen voor fundamentele maatschappelijke uitdagingen, zoals het snel en veilig vervoer van levensmiddelen, de ontwikkeling van de deeleconomie en veranderingen in de gezondheidssector. Optimaal gebruik van verschillende opties voor transport, intensieve inzet van data en het efficiënt bundelen van vervoersstromen en capaciteiten zijn voorbeelden van innovatie in de sector.

Accelerator 2019

Net als bij eerdere Accelerator calls werken onderzoekers, partners uit bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties samen in consortia. Deze consortia onderzoeken kansen die bijdragen aan een betere concurrentiepositie van bestaande bedrijven en nieuwe bedrijfsactiviteiten in de logistieke sector. Binnen Accelerator 2019 gaat specifieke aandacht uit naar de nieuwe onderzoekslijnen van de Topsector Logistiek.

Het programma richt zich op een aantal specifieke onderzoeksthema’s binnen de nieuwe onderzoekslijnen, namelijk ‘duurzame logistiek’, ‘data-gedreven logistiek’, ‘geopolitieke ontwikkelingen’ en ‘regelgeving’. Zo kan een project zich richten op vragen omtrent de transitie naar de waterstofeconomie. Wat zijn de contouren van een dergelijke economie, waarbij we oog hebben voor de productie, distributie, inzet en gebruik van waterstof? Een ander voorbeeld van een onderwerp is de verbetering van interacties tussen voertuigen en de infrastructuur om het verkeer vanuit het Westland beter te laten doorstromen richting verschillende marktgebieden. Tot slot is er ook kennisbehoefte aan slimmere regelgeving voor innovatief goederenvervoer en logistiek: hoe kunnen we het regelgevingsklimaat zo inrichten dat het innovatieve oplossingen ondersteunt? Door het aansnijden van deze specifieke onderzoeksterreinen levert het onderzoek binnen Accelerator 2019 een langdurige bijdrage aan de ambities van de Topsector Logistiek.

Informatie

Er is totaal 2,6 M euro beschikbaar voor onderzoek. Per aanvraag kan minimaal 150.000 euro en maximaal 400.000 euro worden aangevraagd. Cofinanciering is verplicht.

Deadline verplichte Expression of Interest is 30 juli 2019, 14.00 CEST
Deadline uitgewerkte aanvraag is 1 oktober 2019, 14.00 CEST

Meer informatie en de documenten voor de call zijn beschikbaar op de Engelstalige financieringspagina.

Bron: NWO