Multidisciplinair onderzoek naar verbetering slagewassen van start

6 juni 2019

Hoe creëer je sla met de beste eigenschappen? Hoe verbeter je de groei en weerbaarheid van het gewas? Met dit thema gaan onderzoekers samen met veredelingsbedrijven aan de slag in het Perspectief-programma LettuceKnow. Op 3 juni ontmoetten alle betrokkenen elkaar voor de gezamenlijke start van het programma.

In tien onderzoeksprojecten worden verschillende facetten van sla bestudeerd. Met behulp van DNA sequencing en het meten van de activiteit van genen, wordt bekeken hoe in sla de groei en bijvoorbeeld resistentie tegen plantenziekten wordt gereguleerd. Daarnaast wordt onderzocht welke uiterlijke aanpassingen sla krijgt door veranderende omstandigheden in het milieu zoals droogte of hitte. In andere projecten is juist veel aandacht voor bio-informatica, waarbij de onderzoekers via big data en machine learning tot goede selecties van eigenschappen willen komen. ‘Het ultieme doel is krachtige veredelingstechnieken ontwerpen om op een slimme manier nieuwe slarassen te veredelen, met gunstige eigenschappen voor groei en weerbaarheid’, zegt programmaleider en hoogleraar Translational Plant & Microbial Biology Guido van den Ackerveken (Universiteit Utrecht). De ontdekkingen binnen het onderzoek moeten uiteindelijk leiden tot kennis die nuttig is voor vele gewassen. De onderzoekers gebruiken sla als modelgewas voor onderzoek naar de optimale genetische samenstelling van bladgroenten en andere zogeheten samengesteldbloemigen, zoals zonnebloem en witlof.

Kick-off

Op 3 juni vond de kick-off van het programma plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. De bijeenkomst markeerde de officiële start van de verschillende onderzoeksprojecten. Ruim veertig deelnemers van universiteiten en bedrijven kwamen bijeen, met als doel om elkaar beter te leren kennen en om de hoofdlijnen van de samenwerking te bespreken. Hoogleraar Guido van den Ackerveken trad op als dagvoorzitter. Wetenschappers van de universiteiten van Utrecht, Wageningen en Leiden presenteerden hun projecten om zo verdere mogelijkheden tot samenwerking te creëren. De dag werd afgesloten door een keynote lecture van Katherine Denby van de University of York.

Samenwerking

De wetenschappers van de verschillende universiteiten slaan binnen dit programma de handen ineen met zeven grote groenteveredelaars, die samen de meerderheid van de wereldslamarkt in handen hebben. De achtste partner is Centrum voor Genetische Bronnen Nederland in Wageningen. Zij hebben een grote collectie wilde slalijnen waar de onderzoekers veel gebruik van zullen maken om de kennisbasis van slagewassen te verbreden. Met dit consortium van publieke en private organisaties kan het onderzoeksthema vanuit verschillende richtingen bestudeerd worden. Centraal hierbij staat de toepassing van de vergaarde kennis.

Bekijk de video over het programma LettuceKnow.

Perpectief

Onderzoeksprogramma LettuceKnow ontving in 2018 financiering vanuit het Perspectief-programma. Perspectief is een financieringsinstrument voor multidisciplinair onderzoek dat bijdraagt aan technologische innovatie met potentiële economische en maatschappelijke impact.

Meer informatie


Bron: NWO