Conservation, Protection and Use Call is opengesteld - deadline 11 September 2019

19 juni 2019

NWO stelt 1 miljoen euro van de in totaal 6,7 miljoen euro beschikbaar voor het Joint Programming Initiative van Cultural Heritage and Global Change (JPICH). De ‘Conservation, Protection and Use' call ondersteunt onderzoek naar strategieën, methodologieën en hulpmiddelen om de fysieke componenten van ons cultureel erfgoed te beschermen en te gebruiken. Het is bestemd voor onderzoeksprojecten die een globale aanpak hanteren voor het behoud van het Europese erfgoed en die resulteren in een beter begrip van onze geschiedenis, tradities en cultuur, van onze individuele en collectieve identiteiten en uiteindelijk van ons welzijn.

De oproep tot het indienen van voorstellen is opengesteld en de deadline voor het indienen van voorstellen is 11 september 2019, 16.00 uur CEST. Het totale budget voor de call voor transnationale projecten bedraagt ongeveer 6,7 miljoen euro. De deelnemende landen bij deze oproep zijn Cyprus, Frankrijk, Italië, Letland, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Wit-Rusland.

Tekening 'Boerderij in de Provence', Vincent van Gogh, ca. 1888. Foto: RijksmuseumTekening 'Boerderij in de Provence', Vincent van Gogh, ca. 1888. Foto: Rijksmuseum

Criteria

De belangrijkste ontvankelijkheidscriteria zijn:

  • Duur van projecten: tot 36 maanden.
  • Elk projectvoorstel moet bestaan uit minstens drie onderzoeksteams, elk gebaseerd in een in aanmerking komende instelling in een ander land dat aan deze call deelneemt. Het maximale aantal onderzoeksteams in een projectvoorstel is vijf.
  • Aanvragen moeten voldoen aan de nationale ontvankelijkheidscriteria van de participerende nationale onderzoeksteams in de transnationale onderzoeksconsortia en mogen de maximale budgetten die daarin worden aangegeven niet overschrijden

Meer informatie

Er is een JISC-mailinglijst opgezet om onderzoekers of geïnteresseerde partners te helpen om partners te vinden in andere landen en organisaties voor de JPICH Conservation, Protection and Use Call. Om deze service te gebruiken, moet u zich abonneren op de volgende link: www.jiscmail.ac.uk/JPICH-CONSERVATIONCALL.

Alle details van de call zijn beschikbaar via de JPICH website.
Neem voor vragen over de nationale ontvankelijkheidscriteria contact op met nicas@nwo.nl

Links


Bron: NWO