Onderzoek naar verbinding wetenschap en maatschappij

20 juni 2019

In een internationaal project laat NWO-domein TTW de publieke betrokkenheid bij haar projecten onderzoeken. Onlangs ontvingen onderzoekers een verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. NWO werkt hierbij samen met de Universiteit Leiden. De resultaten worden gepresenteerd op het NWO Innovatiefestival Teknowlogy op 9 noverber 2019.

Zoals gesteld in de NWO-Strategie 2019-2022: er is meer samenwerking nodig in het wetenschapssysteem en meer dialoog tussen wetenschap en samenleving. Wetenschap beïnvloedt alle aspecten van de samenleving. Nu maximale impact van wetenschappelijk onderzoek steeds meer op de voorgrond komt, is het van belang om de vertegenwoordiging van de samenleving in wetenschap en technologie verder te vergroten. Het versterken van deze relatie zal niet alleen de samenleving ten goede komen, maar heeft ook het potentieel om wetenschappelijke inspanningen te verrijken, nieuwe perspectieven te introduceren en discussies aan te gaan over de voordelen en risico's van hoe wetenschap en technologie het openbare leven beïnvloeden.

Publieke betrokkenheid bij wetenschap & technologie stelt burgers in staat om professionele, persoonlijke en politieke keuzes te maken.

Public Engagement-studie

Als onderdeel van een internationaal project werkt NWO domein TTW samen met de Universiteit Leiden aan onderzoek naar de publieke betrokkenheid bij door NWO domein TTW gefinancierde projecten. Deze studie, in de vorm van een enquête onder projectleiders, ondersteunt acties en beleid om de publieke betrokkenheid bij toekomstige door NWO-domein TTW gefinancierde projecten te verbeteren. Deze enquête is geen audit om de prestaties van het project te beoordelen of te rangschikken, maar een inventarisatie van publieke betrokkenheid en manieren waarop dit bereikt wordt.

Resultaten

De resultaten uit de studie worden eind 2019 bekend gemaakt op het NWO Innovatie festival Teknowlogy op 9 november 2019. Met resultaten en voortkomende adviezen wil NWO in de toekomst de onderzoekers beter ondersteunen in deze rol.

 

Bron: NWO