Kick-off workshop van de Seed System Development projecten

Van het Nederland - CGIAR programma

28 juni 2019

Van 15 tot 17 mei kwamen negen onderzoeksprojecten, vanuit de Seed System Development call van het NL-CGIAR-onderzoeksprogramma, samen voor hun gezamenlijke startvergadering in Ethiopië. Het doel van de bijeenkomst was om dwarsverbanden te identificeren en mogelijkheden voor het gezamenlijk ontwikkelen resultaten voor het programma te ontwikkelen. Projectpartners uit onderzoek, beleid en praktijk namen deel aan de startbijeenkomst.

Deze interne vergadering over Seed Systems Development met de negen onderzoeksteams werd georganiseerd door CGIAR, NWO-WOTRO, het Kennisplatform Food & Business en AgriProFocus en werd gevolgd door een internationale workshop met meerdere belanghebbenden over de ontwikkeling van zaaizaadsystemen

>> Verslag van de projectbijeenkomst (Engelstalig)
>> Verslag van de multistakeholder workshop (Engelstalig)

Doorsnijdende thema's

De projectteams leerden elkaar beter kennen via een interactieve postersessie, waarin ze tevens  doorsnijdende thema's verkenden. De geïdentificeerde thema's waren: verbinding maken met de private sector; voeding; gender en jeugd; methodologie; certificering; en de interactie en communicatie van lessen buiten de projecten.

Research Uptake en het betrekken van stakeholders

Een geïntegreerde benadering van co-design en co-creatie door transdisciplinaire teams met een Theory of Change en Impact Pathway vormt een integraal onderdeel van de impactstrategie van het programma. De invulling van research uptake en het betrekken van stakeholders binnen het programma is aan de deelnemers gepresenteerd. Een vroege betrokkenheid van alle stakeholders, al vanaf de ontwikkeling van een voorstel, wordt aangemoedigd en vergemakkelijkt door de opzet van het financieringsinstrument.

De groep heeft geoefend met stakeholder mapping: het in kaart brengen van de belangen en interesses. Doorgaans helpt de visualisatie van de relatie met stakeholders om een ​​passende strategie te bepalen en kan het de discussies binnen het consortium vergemakkelijken. Veel van de teams gaven aan dat de belangen en interesse het hoogst zijn bij de stakeholders die al actief deelnemen aan een project. Sommigen merkten op dat het noodzakelijk kan zijn om belengrijke stakeholders meer te betrekken, ook boven anderen. De positionering van stakeholders kan echter in de loop van de tijd of binnen verschillende werkpakketten veranderen, dus het is belangrijk om de mapping periodiek te herhalen.

Inzichten in seed systems

Een thematische uitwisseling over zaadsystemen werd geïntroduceerd door Joe DeVries (CEO Seed Systems Group, voormalige vice-president bij AGRA), die zijn opvattingen en visie presenteerde over de ontwikkeling van duurzame zaadsystemen in Afrika.

Er zijn nieuwe innovaties geïdentificeerd die kunnen helpen bij het opschalen van zaadtoevoer:

 • Ontwikkel capaciteit op nationaal niveau
 • Ontwikkel en ondersteun een community of practice
 • Benader zaadaanvoer voor kleine boeren
 • Train Afrikaanse zaadbedrijven om zaad van hoge kwaliteit te produceren, eventueel samen multinationals die in veel landen aanwezig zijn
 • Verhoog het bewustzijn van boeren over de verschillende rassen
 • Zorg ervoor dat boeren lokaal toegang hebben tot zaad

Ook zijn belangrijke lessen - die zijn getrokken uit het werken in het veld - door de projecten, zoals:

 • Om PPP te katen werken heeft iedereen heeft een duidelijke rol nodig
 • Politieke goodwill is cruciaal en kan worden gevoed
 • Er is een enorm onbenut potentieel voor de groei van het MKB in de Afrikaanse agribusiness
 • Nationale landbouwonderzoeksystemen vormen een belangrijke, onaangesproken bron van innovatie
 • Vrouwen moeten worden opgenomen in ontwikkelingen en trainingen
 • Een model moet in elk land apart worden ingevoerd, dit vertaalt zich vaak niet over grenzen heen

Het Seed System Development instrument van de NL-CGIAR samenwerking

Het Nederland - CGIAR onderzoeksprogramma draagt ​​bij aan transformationele veranderingen in de landbouw over de hele wereld door de kennis van voedingssystemen en gezamenlijke publieke en private innovatie te bevorderen. Van 2017 tot 2021 maakt dit programma deel uit van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Nederlandse overheid en  CGIAR System Organization .

Seed Systems Development is een van de vier instrumenten in het Nederland - CGIAR-onderzoeksprogramma. Het doel van de call for proposals was om inzichten te genereren die bijdragen aan het verbeteren van  seed systems (voor zowel plantaardig als dierlijk zaaigoed) in Azië en Sub-Sahara Afrika.

Read further

>> Verslag van de interne projectendag (Engelstalig)
>> Verslag van de multi-stakeholder workshop (Engelstalig)

Bron: NWO