Call met Zuid-Afrika over water-energie-voedsel nexus

17 juni 2019

Deze call is de start van een nieuw samenwerkingsprogramma met de Zuid Afrikaanse National Research Foundation (NRF) en valt onder het Merian Fund. Het programma streeft naar het verder stimuleren van gemeenschappelijk, impactgericht onderzoek tussen Nederlandse en Zuid Afrikaanse onderzoekers. De eerste call for proposals richt zich op de WEF-nexus binnen grote maatschappelijke uitdagingen. De deadline voor indienen is 26 september 2019.

Picture: AUSAID SOUTH AFRICA / FlickrCC

De water-energie-voedsel (WEF) nexus heeft grote prioriteit in Zuid Afrika. Binnen het onderzoeksprogramma ligt de focus op de WEF-nexus in relatie tot grote maatschappelijke opgaven als armoedebestrijding, werkloosheid en capaciteitsopbouw.

Onderzoeksprojectenm dienen de volgende doelstellingen volgen:

  • Aanpak van uitdagingen met betrekking tot de WEF Nexus moet plaatsvinden in de context van een specifieke regio, provincie of lokale gemeente in Zuid-Afrika
  • De gekozen regionale, provinciale of lokale context moet geschikt zijn om als showcase te dienen en overdraagbare kennis te leveren
  • Het onderzoek moet voortbouwen op bestaande analysetools, of nieuwe ontwikkelen, om de prestaties van hulpbronnen te beoordelen en zo bij te dragen aan een WEF nexus-database of informatiesysteem voor Zuid-Afrika
  • Vertaling van onderzoek om beleid te informeren bij het ontwikkelen van een geïntegreerd en duurzaam beheer, planning en governance van hulpbronnen.

Over het Merian Fund

Het Merian Fund is een fonds waarin de internationale samenwerking met opkomende wetenschapslanden en ontwikkelingslanden een belangrijke rol vervult. De rode draad vormt onderzoek dat het wereldwijd bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ondersteunt. Domeinen en instituten van NWO en van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA dragen bij vanuit eigen expertise, instrumenten en netwerk, de uitvoering van de calls ligt bij WOTRO Science for Global Development.

Meer informatie

Bron: NWO