Samenwerking met Brazilië over gezond oud worden

17 juni 2019

Samen met FAPESP, de onderzoekfinancier uit São Paulo (Brazilië), heeft ZonMw voor het Merian Fund van NWO een nieuw programma opgestart. De eerste gezamenlijke call 'Healthy Ageing' is erop gericht om meer te weten te komen over de biologische factoren die ervoor zorgen dat iedereen op een andere manier oud wordt. De deadline voor indienen is 3 september 2019. Een Letter of Intent moet zijn ontvingen voor 1 augustus.

Beeld:  Carlos Ebert / FlickrCC

Voor mensen over de hele wereld is het belangrijk om op oudere leeftijd een waardig en gezond leven te kunnen leiden. Om dit te kunnen realiseren is iemands intrinsieke capaciteit enorm belangrijk. Dit bestaat uit alle fysieke en mentale capaciteiten zoals je genetische samenstelling, persoonlijke en gezondheidskarakteristieken en de aan- of afwezigheid van ziekten.
Het doel van dit programma is om meer kennis te verkrijgen over de (bio)markers van de kwetsbaarheid van ouderen en de biologische, klinische en omgevingsfactoren die van invloed zijn op het ouderdomsproces. De belangrijkste stap om het ouderdomsproces positief te kunnen beïnvloeden, is door de onderliggende mechanismes te begrijpen.

Een voorstel indienen

Wilt u een aanvraag indienen voor deze ronde? Dat kan via de ZonMw website (een link is te vinden onderaan deze pagina). De deadline voor indienen is 3 september 2019. Een Letter of Intent moet zijn ontvingen voor 1 augustus. In de call vindt u meer informatie over de voorwaarden waaraan een indiening moet voldoen.

Over het Merian Fund en ZonMw

Wist u dat? Deze call is tot stand gekomen in samenwerking met ZonMw en FAPESP

Het Merian Fund is een fonds waarin de internationale samenwerking met opkomende wetenschapslanden en ontwikkelingslanden een belangrijke rol vervult. De rode draad vormt onderzoek dat het wereldwijd bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties ondersteunt. Domeinen en instituten van NWO en van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA dragen bij vanuit eigen expertise, instrumenten en netwerk, de uitvoering van de calls ligt bij WOTRO Science for Global Development.
Vanuit dit fonds heeft NWO ZonMw gevraagd om dit subsidieprogramma te ontwikkelen en uit te voeren. ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie binnen de gehele kennisketen.

Meer informatie

Bron: NWO