Binnenkort open voor aanvragen: Kunstmatige Intelligentie call – verantwoorde inzet

20 juni 2019

NWO en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat stellen samen 2,3 M€ beschikbaar voor publiek- private AI-onderzoeksprojecten. Dit programma stimuleert samenwerking tussen verschillende relevante wetenschapsgebieden en samenwerking met het bedrijfsleven en eindgebruikers. De call for proposals wordt naar verwachting begin juli opengesteld voor aanvragen.

De subsidie is bedoeld voor onderzoek dat het verantwoord gebruik van AI technologie bevordert. De IPN Special Interest Group AI heeft een manifest opgesteld waarin de onderzoeksgebieden zijn beschreven die zich richten op AI-technologie (AI foundations) en het verantwoorde gebruik hiervan (multidisciplinary disicplines). In dit programma kan subsidie wordt aangevraagd voor onderzoek op het snijvlak van de foundations en de multidisciplinaire disciplines. 

Het vakgebied kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) ontwikkelt zich razendsnel en dat roept talrijke technologische, maatschappelijke, economische en culturele vraagstukken op. Hoe zien onze sociale interacties er in de toekomst uit? Hoe transparant moeten AI-systemen zijn? Welke keuzes vertrouwen we wel toe aan AI-technologie en welke niet? En hoe zorgen we ervoor dat AI-technologie verantwoord wordt gebruikt?

In dit onderzoeksprogramma kan tussen 0,2 en 0,5 M€ subsidie per onderzoeksproject aangevraagd worden. Elke aanvraag moet voorzien in minimaal 20% private co-financiering. Van deze co-financieiring moet minimaal de helft in cash worden geleverd. De indieningsdeadline is 5 november 2019 om 14.00 CE(S)T. Meer informatie over de call volgt binnenkort.

Bron: NWO