Binnenkort online: call met Zuid-Afrika over water-energie-voedsel nexus

6 juni 2019

De Zuid-Afrikaanse National Research Foundation en NWO lanceren een nieuw onderzoeksprogramma. Dit programma valt onder het Merian Fund en richt zich op het verder stimuleren van gemeenschappelijk, impactgericht onderzoek tussen Nederlandse en Zuid Afrikaanse onderzoekers. De eerste call for proposals beoogt bij te dragen aan de water-energie-voedsel nexus mede in relatie tot grote Zuid-Afrikaanse maatschappelijke opgaven, en wordt naar verwachting in de tweede helft van juni gepubliceerd.

Picture: AUSAID SOUTH AFRICA / FlickrCC

Water-energie-voedsel nexus

De water-energie-voedsel (WEF) nexus heeft grote prioriteit in Zuid Afrika. Binnen het  onderzoeksprogramma ligt de focus op de WEF-nexus in relatie tot grote maatschappelijke opgaven als armoedebestrijding, werkloosheid en capaciteitsopbouw. Aanvragen moeten zich richten op een specifieke regionale, provinciale of lokale context, die kan dienen als ‘showcase’. De gehele kennisketen – van fundamenteel tot toepast onderzoek – evenals relevante overheden en maatschappelijke partners, worden betrokken binnen het programma. Expliciete aandacht moet er zijn voor de overdraagbaarheid van de ontwikkelde kennis.

Bilaterale samenwerking

Samenwerking South Africa - The Netherlands is een nieuw samenwerkingsprogramma tussen de Zuid Afrikaanse National Research Foundation (NRF) en NWO. Dit nieuwe bilaterale onderzoeksprogramma bouwt voort op eerdere samenwerking, zoals in het LEAP-Agri programma, en verschillende samenwerkingen op het gebied van astronomie. De eerste call zal onderdeel zijn van een meerjarige programmering binnen het Merian Fund.

Over het Merian Fund

Het Merian Fund is een fonds waarin de internationale samenwerking met opkomende wetenschapslanden en ontwikkelingslanden een belangrijke rol vervult. Flexibiliteit in thema’s en partnerlanden staat bij het organiseren van bilaterale en multilaterale financieringsrondes vanuit het Merian Fund voorop. De rode draad vormt onderzoek dat het wereldwijd bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ondersteunt. Domeinen en instituten van NWO en van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA dragen bij vanuit eigen expertise, instrumenten en netwerk. De uitvoering ligt bij WOTRO Science for Global Development.

Bron: NWO