61 miljoen euro voor samenwerking tussen kennisinstellingen en maatschappelijke partners om urgente vraagstukken te onderzoeken

12 juni 2019

Ruim 200 onderzoekers kunnen vanaf vandaag met hun teams aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Het onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met publieke en private maatschappelijke partijen binnen 17 onderzoeksprojecten, die op 12 juni officieel groen licht krijgen. Het is de eerste financiering van onderzoek binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC). In totaal is er 61 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze kennisketenbrede samenwerking, waarvan 54 miljoen afkomstig uit de Nationale Wetenschapsagenda en de overige 7 miljoen wordt medegefinancierd door de consortiapartners.

Brede samenwerking op urgente vraagstukken

Voor het bereiken van doorbraken is een actieve samenwerking binnen de kennisketen van groot belang. Consortia van onderzoekers en maatschappelijke partners uit de publieke-, semi-publieke sectoren en het bedrijfsleven werken daarom intensief samen bij het vormgeven, uitvoeren en toepassen van onderzoek. De toegekende onderzoeken richten zich onder andere op urgente medische vraagstukken, vraagstukken over jeugd en gedrag, klimaatverandering en leefomgeving, maar ook digitale veiligheid en historische vraagstukken. Binnen de consortia is er een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke partners: variërend van publieke partijen zoals de Politieacademie en Rijkswaterstaat tot organisaties zoals de Dierenbescherming en het Rode Kruis. Ook het bedrijfsleven is vertegenwoordigd door o.a. Royal IHC, ABN Amro en Bayer.

Onderzoek op Routes door Consortia

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage aan de kennismaatschappij van morgen te leveren, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Hier wordt onder andere invulling aan gegeven via een jaarlijkse financieringsronde voor de NWA-ORC. Deze wetenschapsbrede financieringsronde is erop gericht om interdisciplinair onderzoek en innovatie mogelijk te maken waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen.

Lees verder


Bron: NWO