Urbanising Deltas of the World: van onderzoek naar impact

Jaarlijkse bijeenkomst 2019

13 mei 2019

Op 21 en 22 maart namen meer dan vijftig internationale onderzoekers en vertegenwoordigers van NGO's, particuliere sector en overheden deel aan de jaarlijkse bijeenkomst van het onderzoeks- en innovatieprogramma Urbanising Deltas of the World. Naast de presentatie van de hoogtepunten van elk van de dertien projecten, stimuleerde de bijeenkomst discussies over het creëren van kennis voor impact. Een actueel onderwerp, aangezien de meeste projecten op volle snelheid draaien, terwijl sommige projecten van de eerste call bijna zijn afgerond.

Een reflectie op transdisciplinair onderzoek

De inleidende presentaties werden gegeven door Han van Dijk, Coleen Vogel en Leon Hermans. Han van Dijk, programmamanager van UDW,  startte de sessie met het presenteren van WOTRO's visie op multi-, inter- en transdisiplinariteit en hoe de aanpak van WOTRO de afgelopen twintig jaar geleidelijk is veranderd. Coleen Vogel, lid van de International Advisory Committee, heeft een inleiding en voorbeelden van transdisiplinariteit vanuit de wetenschappelijke literatuur gepresenteerd. Ze merkte op dat er meer papers nodig zijn over het proces van transdiscplinariteit in de praktijk, naast de bestaande papers over resultaten. Ten slotte deelde Leon Hermans, projectleider van het UDW-project 'Shifting Grounds', een aantal issues vanuit  een sessie over transdisiplinariteit tijdens de International Conference on Water and Flood Management die onlangs in Bangladesh plaatsvond.

Het stimuleren van research uptake

Martijn van Staveren, kennisfacilitator voor het UDW-programma, stelde zich voor aan de UDW-gemeenschap en presenteerde het kennisuitwisselingsplan van het programma. Projecten deelden ervaringen met of ideeën over innovatieve wetenschapscommunicatieactiviteiten, van het publiceren van weblogs, het gebruik van speltheorie, straathoekdrama, levende laboratoria, ontwerpwedstrijden en het opstellen van beleidsrapporten, tot gerichte outreach en het streven om te profiteren van plaatselijke kampioenen en ambassadeurs. Een centrale aanpak, die verder moet worden ontwikkeld, is om storylines van projecten te ontwikkelen als een aantrekkelijke manier om onderzoeksresultaten onder een breder publiek te verspreiden.

Research pathways identificeren

Han van Dijk opende de sessie met een schets van de achtergrond en de inspanningen om samen een Theory of Change voor het UDW-programma te ontwikkelen. Deze ToC slechts ten dele ontwikkeld, omdat het moeilijk bleek om recht te doen aan de diversiteit van thema's en effecten die door de reeks projecten worden beoogd. Jan Joost Kessler van Aidenvironment presenteerde drie generieke UDW research pathways die hij ontwikkelde op basis van de voortgang van projecten en tussentijdse zelfevaluatierapporten. Hij benadrukte dat het niet nuttig is om te proberen aan te tonen wat de precieze bijdrage aan de impact is geweest, maar dat het beter is om ons voor te stellen hoe we denken dat we zullen bijdragen aan impact.

De voortgang van de projecten (inclusief lessons learned)

De presentaties (in het Engels) zijn te openen via de titel.

 • Rise & Fall success story
  Piet Hoekstra deelde de innovatieve en uitdagende onderzoeksresultaten met betrekking tot bodemdaling in Vietnam, vat samen hoe stakeholders betrokken zijn geweest bij het project en wat de belangrijkste outreach- en communicatie-activiteiten, inclusief bijeenkomsten op hoog niveau, zijn geweest.
 • Media adventures – Hydro-Social Deltas
  Hasan Ashraf introduceerde de opzet voor een video die de effecten van grote processen zoals rurale-stedelijke migratie, de toekomst van Dhaka en duurzame stedelijke ontwikkeling en het Bangladesh Delta-plan laat zien door de ogen van Riksha-trekkers, en om deze effecten zichtbaar te maken voor beleidsmakers.
 • The Delta Community: forwarding UDW research in Bangladesh
  Umme Kulsum introduceerde de Deltacommunity: een platform voor delta-gericht onderzoek en beleidsbetrokkenheid door middel van netwerken en samenwerking. Ze liet zien waar en hoe alle promovendi een bijdrage kunnen leveren aan de kennisagenda van het Bangladesh Delta Plan.
 • First results of case study Jakarta – Adaptive Delta Management
  Febya Nurnadiati toonde de eerste modelresultaten van haar promotieonderzoek met betrekking tot bodemdaling en hoe dit wordt beïnvloed door verschillende watergerelateerde problemen in Jakarta.
 • Synthesis workshop and special issue – Strategic Delta planning
  Wim Douven gaf een update over de syntheseworkshop die vorig jaar plaatsvond. Chris Seijger besprak de ontwikkeling van het special issue in het Journal of environmental planning and management. Ten slotte presenteerde Tran Dung Duc het MOTA-raamwerk en hoe dit raamwerk reeds met succes door verschillende organisaties is toegepast.
 • ENTIRE update and spin-off initiative
  Kasia Kujawa introduceerde kort het ENTIRE project en de verschillende onderzoekslijnen.
 • Clean water and sanitation – Fresh water Mozambique
  Luuk Rietveld startte zijn presentatie met de situatie van de overstromingen in Beira. Vervolgens introduceerde hij zijn project met aandacht voor duurzaam stedelijk waterbeheer en waterwinning in de stad Maputo, Mozambique.
 • Update prototype CORE Bangladesh
  William Veerbeek presenteerde verschillende technieken voor bescherming tegen overstromingen, zoals een flexbasis voor amfibische huisondersteuning en groene vuilzakken voor dijkondersteuning. Hij benadrukte dat de leeromgeving een volledige heroverweging van technologie vereist om ervoor te zorgen dat deze wordt aangepast aan de lokale behoeften en context.
 • Business challenge Ghana - Waterapps
  Richard Yeboah presenteerde een business challenge: het ontwikkelen van een commercieel haalbare interactieve voorspelling van de regen voor boeren en boerenorganisaties. De challenge wordt eind maart gepubliceerd.
 • TRM for creating ‘Living Polders’ in Bangladesh
  Frank van Laerhoven introduceerde kort het getijdenrivierenbeheersconcept en het kader waarbinnen het project Living Polders werkt.
 • (Delta) MAR for drinking water supply in hard to reach areas
  In dit project worden 99 MAR-sites (Managed Aquifer Recharge) in de gaten gehouden. Het MAR-systeem heeft veel voordelen, dus kan het de volgende grote ontwikkeling zijn om drinkwater te leveren aan de moeilijk bereikbare gebieden.
 • End-user inclusive water research in PhD hometowns - DELTAP
  Kajol Annaduzzaman presenteerde de vooruitgang die tot nu toe is geboekt in het DELTAP-project en legde de voordelen en nadelen uit van werken in je eigen stad als een PhD-onderzoeker.
 • Designing a framework for port development in urbanising delta’s
  Jill Slinger heeft het project geïntroduceerd en presenteert het kader voor duurzame havens, inclusief de stappen die ze hebben genomen om te werken in een op een stakeholder gebaseerd ecosysteem-gebaseerd ontwerp.

Plenaire presentaties (in het Engels)


Bron: NWO