Nieuw programma 'Water4Change' in India

Project over fit-for-purpose watergevoelig ontwerp voor snelgroeiende, leefbare steden in India

13 mei 2019

Er is behoefte aan een geïntegreerde systeembenadering bij het ontwikkelen van onderling verbonden technologische, institutionele en financiële oplossingen voor duurzaam stedelijk waterbeheer. Het onlangs gefinancierde onderzoeksprogramma 'Water4Change' gaat in op de complexe uitdagingen voor stedelijke watersystemen waarmee snelgroeiende steden in India te kampen hebben. Dit als gevolg van bevolkingsgroei, snelle verstedelijking en de gevolgen van klimaatverandering. Het programma komt voort uit een gezamenlijke call van NWO en de Indiase overheidsafdeling Science & Technology (DST) op het gebied van Urban Water Systems . Het programma is tot stand gekomen middels een Sandpit-procedure.

Foto: Shutterstock.com / Paul Prescott

Het onderzoeksprogramma ‘Water4Change, fit-for-purpose water sensitive design for fast growing liveable cities’ richt zich op nieuwe benaderingen bij het beheren en gebruiken van natuurlijke hulpbronnen om zo adequaat te kunnen reageren op hedendaagse en convergerende trends, crises en risico's. Deze omvatten natuurrampen, economische crises, sociale ongelijkheid en klimaat en demografische verandering. De hoofdaanvragers zijn Dr. T. Kuzniecow Bacchin (Technische Universiteit Delft) en Prof. Dr. Mitthan Lal Kansal (Indian Institute of Technology Roorkee (IITR)).

Het interdisciplinaire Indiaas-Nederlandse consortium van het onderzoeksprogramma is gevormd tijdens een Sandpit in Delhi in november 2018. Dit was een interactieve brainstormworkshop, waarin een geselecteerde groep Indiase en Nederlandse onderzoekers uit verschillende complementaire disciplines samenkwamen in een creatief, vrijdenkend omgeving - weg van hun dagelijkse routines en verantwoordelijkheden - om samen innovatieve onderzoeksprogramma's op stedelijke watersystemen te ontwerpen. Van de drie onderzoeksprogramma's die tijdens deze Sandpit zijn ontworpen en die daarna zijn uitgewerkt tot volledige voorstellen, is 'Water4Change' geselecteerd voor financiering.

Samenvatting van het programmavoorstel

Picture: Shutterstock.com

India is een land dat snel groeit in stedelijke agglomeraties die infrastructurele tekorten en aanpassingslacunes vertonen als reactie op de huidige en toekomstige klimaat-, maatschappelijke en economische veranderingen. Hoewel de belangrijkste drivers goed worden begrepen en er technologische oplossingen bestaan, zal dit onvoldoende zijn om de transformatieve veranderingen te realiseren die nodig zijn om proactief om te gaan met en te reageren op deze uitdagingen.

Water als basisbehoefte is zowel een middel als een katalysator van positieve verandering indien het op een contextgevoelige wijze wordt beheerd. Daarom is een holistische, integratieve, fit-for-purpose en sociaal-ecologische benadering vereist om duurzaamheid en veerkracht van stedelijke watersystemen op lange termijn te faciliteren. Governance, ruimtelijke ordening, technologie, infrastructuurontwerp en maatschappelijk gedrag zijn dimensies die in combinatie 'evenwichtsoplossingen' bepalen die in de toekomst zullen blijven veranderen.

Door deze vier variabelen te verbinden ten gunste van verandering, zal het programma een geïntegreerd en toepasbaar watergevoelig ontwerpraamwerk ontwikkelen voor leefbare snelgroeiende secundaire steden in India.

Aanvragers

Hoofdaanvragers:

 • Dr. T. Kuzniecow Bacchin, Delft University of Technology, the Netherlands
 •  Prof.dr. Mitthan Lal Kansal, Indian Institute of Technology Roorkee (IITR), India

Mede-aanvragers:

 • C.A. Bons MSc, Deltares, the Netherlands
 • Prof.dr. Manmohan Kapshe, Maulana Azad National Institute of Technology (MANIT), India
 • Prof.dr. Vinay Mohan Das, Maulana Azad National Institute of Technology (MANIT), India
 • Prof.dr. Yogesh Kumar Garg, Maulana Azad National Institute of Technology (MANIT), India
 • Dr. Puthenveedu Sadsivanpillai Harikumar, Centre for Water Resources Development and Management (CWRDM), India
 • K.H. Hölscher, Erasmus Universiteit Rotterdam, Dutch Research Institute for Transitions, the Netherlands
 • Dr. Mona Iyer, CEPT University, India
 • I.J. Krukkert MSc, IRC Wash, the Netherlands
 • Prof.dr. Pranab Kumar Mohapatra, Indian Institute of Technology, Gandhinagar (IITG), India
 • Dr.ir. S.J. Oude Elberink, Universiteit Twente, Faculty of Geo-information Science and Earth Observation (ITC), the Netherlands
 • Dr. M. Radhakrishnan, IHE Delft Institute for Water Education, the Netherlands

Samenwerking met India

Nederland heeft een langlopende samenwerking met India. De Nederlands/Indiase calls hebben elk jaar een ander thema. NWO werkt hiervoor samen met het Indiase Department of Biotechnology (DBT), het Indiase Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) en het Indiase Department of Science and Technology (DST).

Bron: NWO