In Memoriam - Marc de Jonge

2 mei 2019

Op zaterdagmiddag 27 april 2019 is onze collega Marc de Jonge geheel onverwachts op 57-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. Verschrikkelijk voor zijn familie, zijn vrienden en kennissen. Het stemt intens verdrietig om iemand zo ineens te moeten verliezen.

Marc was een zeer gewaardeerde collega die werkelijk van alle markten thuis was, die altijd uitgebreid de tijd nam om dingen uit te leggen op een vriendelijke en rustige manier die hem zo eigen was. En die met zijn kennis, humor en soms milde spot nuance in discussies aan kon brengen. Cijfers kenden voor Marc geen geheimen. Gebruikmakend van die cijfers was hij een kei in het op tafel krijgen van de feiten. Onmisbaar voor beleidsvorming en beslissend in strategische kwesties.

Marc heeft in de afgelopen kleine tien jaar waarin hij bij NWO werkte cruciale bijdragen geleverd aan het optimaliseren van een transparant en eerlijk primair proces. De statistiek die komt kijken bij het verwerken van commissieleden-scores, het in elkaar schuiven van ranglijsten, en het berekenen of een willekeurige andere commissie een vergelijkbare lijst van toekenningen had opgeleverd, is of door Marc ontwikkeld of geoptimaliseerd. Hij wist feilloos uit te leggen of een uiteindelijke ranking statistisch afwijkend was of niet.

De laatste jaren was Marc daarnaast zeer actief op het gebied van de (inter)nationale onderzoeks- infrastructuren. Door zijn betrokkenheid bij het opzetten van enkele van de eerste Europese onderzoeksinfrastructuren werd hij steeds vaker gevraagd zijn kennis te delen met andere projecten. Zo werd Marc de nationale vertegenwoordiger voor ICOS, EPOS, LifeWatch, MIRRI en EuroBioImaging. In 2015 is hij daarnaast lid geworden van de strategische werkgroep van de Europese 'environment' infrastructuren. Marc was er terecht erg trots op dat hij vanwege zijn kennis en ervaring dit jaar werd verkozen tot voorzitter van deze werkgroep.

Kortom, Marc is eigenlijk onmisbaar voor de werkzaamheden van NWO voor de wetenschap. Maar boven alles gaan we de collega, de vriend, de heel bijzondere, markante en veelzijdige mens Marc missen.

Onze gedachten gaan natuurlijk vooral uit naar zijn vrouw Rian en zijn zoon Felix, en naar zijn verdere naaste familieleden. Wij wensen hen veel sterkte met dit grote verlies.

Namens alle NWO-collega's.

Voor vragen kunt u terecht bij Martijn Deenen, hoofd Aardwetenschappen en Astronomie, m.deenen@nwo.nl.

Bron: NWO