Wijzigingsbesluit op call for proposals 'Archeologie telt'

29 april 2019

Op de door NWO gepubliceerde call for proposals 'Archeologie telt. Op weg naar toekomstbestendig archeologisch onderzoek' is een wijzigingsbesluit van toepassing. Voor de volledige aangepaste tekst van de call for proposals verwijzen wij u naar de financieringspagina.

De call nodigt uit om namens consortia bestaande uit ten minste één kennisinstelling, ten minste één erkend archeologisch bedrijf, en ten minste één maatschappelijke stakeholder financiering aan te vragen voor vernieuwend archeologisch onderzoek.

Verruiming criteria archeologische bedrijven

Omdat de onder paragraaf 3.1 van de call opgenomen categorie 3. 'Erkende archeologische bedrijven' niet de volledige breedte van expertise en nieuwe methodische en technologische ontwikkelingen in de archeologie vertegenwoordigt, is besloten deze categorie te verruimen naar: een in Nederland gevestigd archeologisch bedrijf of archeologische dienst dat/die over een opgravingscertificaat beschikt of een archeologisch onderzoeks- of adviesbureau is.

Verschuiving deadline vooraanmeldingen

Om potentiële partners voldoende gelegenheid te bieden om met deze verruimde categorie consortia te vormen en vooraanmeldingen te schrijven, is besloten de deadline voor het indienen van de vooraanmeldingen te verschuiven naar 12 september 2019, 14.00 CE(S)T (de oorspronkelijke deadline was 16 mei 2019).

De deadline voor het indienen van de uitgewerkte aanvragen verschuift naar 9 januari 2020, 14.00 CE(S)T (de oorspronkelijke deadline was 12 september 2019).
Voor het gehele globale tijdpad van de procedure verwijzen wij u naar paragraaf 4.1. in de gewijzigde call.


Contact

Als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht kunt u contact opnemen met het Rapti Miedema of Hayley Mickleburgh van het Archeologie-team via archeologie@nwo.nl of +31 (0)70 3494196.

Bron: NWO

Contact

Dr. Hayley Mickleburgh Dr. Hayley Mickleburgh +31 (0)70 3494196 archeologie@nwo.nl

Contact

Mw. N.R.L. (Rapti) Miedema, MA Mw. N.R.L. (Rapti) Miedema, MA +31 70 3494196 archeologie@nwo.nl