Vooraankondiging Cooperation Indonesia-The Netherlands call 2019

29 april 2019

De tweede call in het Cooperation Indonesia-The Netherlands programma is in voorbereiding, en zal naar verwachting in mei worden opengesteld. Het thema voor de 2019-call is 'Renewable Energy'.

De call for proposals nodigt interdisciplinaire en transdisciplinaire consortia uit omvoorstellen in te dienen over bepaalde aspecten van het thema 'Renewable Energy'. Er moeten twee hoofdonderzoekers zijn, een gevestigd in Nederland en een in Indonesië. De consortia moeten bestaan ​​uit onderzoekers van onderzoeksinstellingen in beide landen alsmede ten minste één commerciële partner of één maatschappelijke organisatie (zoals (regionale) overheid of NGO's). De Indonesische werkpakketleider moet een onderzoeker zijn van een Indonesische universiteit.

Consortia kunnen bij NWO maximaal 700.000 euro aanvragen. RISTEKDIKTI zal fondsen beschikbaar stellen voor meerdere werkpakketten voor elk consortium, met een maximum van 400.000.000 Ruppiah per jaar per werkpakket. De exacte RISTEKDIKTI-bijdrage is afhankelijk van het onderzoeksgebied en een beoordeling door een RISTEKDIKTI-reviewer. De details worden verder uitgewerkt in de call for proposals.

Samenwerking Indonesië-Nederland

De samenwerking met Indonesië richt zich op het wederzijds vergroten van wetenschappelijke kennis en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen om maatschappelijke veerkracht te vergroten. Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is het stimuleren van samenwerking van onderzoekers met stakeholders uit de industrie en de publieke sector.

Het Cooperation Indonesia-The Netherlands programma valt sinds begin dit jaar bij NWO onder het Merian Fund, waarvan deze call de eerste is in de nieuwe vierjarige samenwerking tussen NWO en RISTEKDIKTI. Het programma bouwt voort op de duurzame onderzoekssamenwerkingen tussen Nederland en Indonesië, met als doel om samenwerking tussen onderzoekers in Nederland en Indonesië te stimuleren, met als overkoepelend thema 'Veerkrachtige Samenlevingen'. NWO bepaalt samen met het Indonesische Ministerie van Onderzoek, Technologie en Hoger Onderwijs (RISTEKDIKTI) elk jaar een thema voor een gezamenlijke call. 

Bron: NWO