Meer inzicht in leren en verantwoording

Tender voor eindevaluatie van Security and Rule of Law programma

8 april 2019

NWO-WOTRO Science for Global Development heeft een tender uitgeschreven voor de eindevaluatie van het programma rondom veiligheid en rechtsorde (SRoL), omdat dit in 2020 zal worden afgerond. De eindevaluatie op programmaniveau zal gericht zijn op leren en verantwoording; de beoordelaars zullen de resultaten van het programma beoordelen en aanbevelingen doen voor de onderzoeksprogrammering en financiering. NWO-WOTRO nodigt geïnteresseerde partijen uit om vóór 20 mei 2019 een aanvraag in te dienen.

Het onderzoeksprogramma

Het onderzoeksprogramma Security & Rule of Law is gericht op het verbeteren van de kennisbasis en effectiviteit van beleid en interventieprogramma's op het gebied van veiligheid en rechtsorde. De focus ligt hierbij op fragiele en door conflicten getroffen staten. Het onderzoeksprogramma maakt gebruik van een gecombineerde aanpak van kennisontwikkeling en toepassing daarvan door zowel strategisch (SRF-fonds) als toegepast (ARF-fonds) onderzoek te financieren.

Doelen en budget

De doelstellingen voor het beoordelen van het SRoL-programma en het bijbehorende Applied Research Fund (ARF) en het Strategic Research Fund (SRF) zijn drieledig:

  • Door het inzichtelijk maken van de resultaten te beoordelen of het gefinancierde onderzoek op zinvolle wijze heeft bijgedragen tot de verbetering van het beleid -  op het gebied van veiligheid en rechtsorde, interventies en programma's - in LMIC's;
  • Beoordeling van de adequaatheid van de programmatische aanpak van NWO-WOTRO voor het behalen van de resultaten;
  • Beoordeling van de efficiëntie van de beschikbare (menselijke en andere) middelen voor het bereiken van de doelstellingen van het programma.

Een budget van 79.500 euro (inclusief btw) is beschikbaar voor de evaluatie van het SRoL-programma, inclusief het ARF- en SRF-fonds.

Een aanvraag indienen

 

Geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd om een ​​aanvraag voor de eindevaluatie in te dienen op basis van de Terms of Reference. Een Letter of Intent moet hiertoe door NWO worden ontvangen vóór 2 PM CEST on 20 May 2019.

Download


Bron: NWO