Tafel Levenswetenschappen stelt zich voor

17 april 2019

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) heeft zeven disciplinaire adviescommissies ingesteld om een effectieve samenwerking tussen bestuur, bureau en 'het veld' te faciliteren. De disciplinaire adviescommissies, 'tafels' genoemd, bestaan uit onderzoekers. Met de tafels is het onderzoeksveld georganiseerd om het bestuur van NWO-domein ENW te adviseren in het nieuwe NWO. De Tafel Levenswetenschappen heeft op dit moment 10 leden uit de verschillende velden binnen de levenswetenschappen.

Prof. dr. Peter de Ruiter is voorzitter van de huidige Tafel Levenswetenschappen:

Wat doet de Tafel Levenswetenschappen?

“De Tafel Levenswetenschappen vertegenwoordigt de brede achterban van de levenswetenschappen. Van de levenswetenschapper op de Universiteit, maar ook die bij onder meer de Universitaire Medische Centra en onderzoekinstituten van KNAW en NWO. De Tafel levert, gevraagd en ongevraagd, advies aan het bestuur van NWO-domein ENW om te zorgen dat de stem van de levenswetenschapper hier gehoord wordt. Bijvoorbeeld bij strategische keuzes inzake thematische onderzoekprogramma's, beoordelingsprocedures etc. Tevens werkt de Tafel ook aan een verbetering van de organisatie van het veld van de levenswetenschappen, met onder meer de vormgeving van werkgemeenschappen en de faciliteren van een mogelijk toekomstig sectorplan Levenswetenschappen.”

Wat wil de Tafel Levenswetenschappen bereiken in 2019?

“In 2018 hebben wij de eerste discussies gevoerd en stappen gezet richting de organisatie van het veld. De Tafel wil 5 werkgemeenschappen gaan oprichten. De Tafel heeft niet de pretentie, noch de ambitie om het brede veld van de levenswetenschappen volledig af te dekken. Het zwaartepunt van inhoudelijk-strategische discussies moet daarom bij de werkgemeenschappen gelegd worden. Het jaar 2019 wordt belangrijk in de oprichting van deze werkgemeenschappen.
In 2019 hebben we ook ons eerste nationale levenswetenschappelijk congres Life op 28 en 29 mei. We hopen op een goede opkomst en een inspirerend programma. Ons doel is dat Life jaarlijks voor alle levenswetenschappers 'The place to be' wordt.”

De leden van de Tafel Levenswetenschappen stellen zich graag aan u voor.

Peter de Ruiter - voorzitter

Peter de Ruiter promoveerde in 1987 in de ecologie aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte voor de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO-WUR) voordat hij werd benoemd tot hoogleraar Milieuwetenschappen (UU). Daarna was hij hoofd van het Centrum voor Bodemecologie (WUR) en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (UvA). Op dit moment is hij parttime verbonden aan Biometris (WUR).

Zijn wetenschappelijke belangstelling ligt op het gebied van (i) de structuur en stabiliteit in complexe gemeenschappen (voedselwebben) en hoe deze zich verhouden tot de bescherming van biodiversiteit, het functioneren van ecosystemen en milieukwaliteit en (ii) het verschijnsel van ecologische 'kantelpunten' en plotselinge verschuivingen in aride ecosystemen die leiden tot verwoestijning en de invloed die dat heeft op de voedselzekerheid. In 2013 ontving hij de Humboldt-Forschungspreis voor ‘Ihnen Anerkennung Ihrer bisherigen herausragenden Leistungen in Forschung und Lehre‘.

Gerrit van Meer

Gerrit van Meer (1953) studeerde biochemie aan de Universiteit Utrecht (UU) en promoveerde in 1981 op lipiden in celmembranen. Na 5 jaar aan de EMBL Heidelberg en 10 jaar aan de medische faculteit van de UU was hij achtereenvolgens werkzaam als hoogleraar Celbiologie aan de medische faculteit in Amsterdam (AMC, 5 jaar) en hoogleraar Biochemie bij de opleiding scheikunde van de UU (10 jaar). Naast zijn onderzoek schreef Gerrit overzichtsartikelen, organiseerde hij congressen en cursussen en doceerde hij. In 2011-2017 was Gerrit decaan van de Faculteit Exacte en Natuurwetenschappen van de UU, waar hij nu faculteitshoogleraar is. Hij is verkozen lid van EMBO (2003), de KNAW (2008) en de Academia Europaea (2017).

Lubbert Dijkhuizen

Hoogleraar Microbiologie, Rijksuniversiteit Groningen. Belangrijkste onderzoeksgebieden: microbiële fysiologie en biotechnologie, met de nadruk op het effect van bacteriële enzymen op zetmeel, sucrose en lactose, prebiotische oligosachariden, probiotische bacteriën. Hij heeft 350 artikelen gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften, 75 promovendi begeleid en is als uitvinder vermeld op 28 octrooiaanvragen. Wetenschappelijk directeur van het Carbohydrate Competence Center , een publiek-private samenwerking tussen 20 ondernemingen en 8 kennisinstellingen,  en oprichter van CarbExplore BV.

Gijs Wuite

Gijs Wuite promoveerde in 2000 in de biofysica. Sinds 2001 geeft hij leiding aan zijn eigen afdeling aan de Vrije Universiteit Amsterdam en in 2009 is hij benoemd tot hoogleraar. In zijn onderzoek heeft hij met succes gebruikgemaakt van kwantitatieve fysieke hulpmiddelen om fundamentele vraagstukken in de biologie te onderzoeken en biologische verschijnselen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben met elkaar in verband te brengen. Bovendien speelde hij een belangrijke rol in de recente nieuwe en snelle ontwikkelingen van biofysische technieken die de visualisatie, manipulatie en beheersing van complexe biologische reacties mogelijk maken. In 2018 won hij de Nederlandse Natuurkunde Valorisatie Prijs voor de succesvolle oprichting van een bedrijf op basis van zijn onderzoek.

Reggy van der Wielen

Reggy heeft een academische achtergrond op het gebied van Humane Voeding (Landbouwuniversiteit Wageningen, 1989) en is aan diezelfde universiteit gepromoveerd (“Vitamin Intake and Status of Elderly Europeans”, 1995). Na zijn promotie trad Reggy in dienst bij Unilever, waar hij 20 jaar werkzaam was in diverse R&D-functies (o.a. projectleider voedingslipiden; projectleider voedingsimmunologie; afdelingsdirecteur voedings- en gezondheidsverbetering; directeur innovatieprogramma hartgezondheid - Becel; afdelingsdirecteur sensorische, cognitieve en gedragswetenschappen; directeur wetenschap en technologie Taste & Flavour). In 2016 trad Reggy in dienst bij Koninklijke FrieslandCampina, een van 's werelds grootste zuivelcoöperaties, waar hij verantwoordelijk is voor corporate research en procestechnologieontwikkeling.

Guido van den Ackerveken

Guido van den Ackerveken (1967) is hoogleraar bij de onderzoeksgroep Plant-Microbe Interactions van de faculteit Biologie aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 1993 in de fytopathologie aan de Wageningen Universiteit. Voordat hij in 1999 in Utrecht begon, was hij 5 jaar in het buitenland werkzaam, als postdoctoraal onderzoeker aan het CNRS Institut des Sciences Végétales in de buurt van Parijs en als onderzoekspartner in de genetica aan de Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Hij is gefascineerd door plantenziekten, het begrijpen van de moleculaire mechanismen die planten vatbaar maken voor ziekten en manieren waarop die kennis kan worden gebruikt om gewassen te verbeteren en betere beschermingsmethoden te ontwikkelen voor duurzame landbouw. Als voorzitter van Translational Plant & Microbial Biology (2016) houdt hij zich bezig met het verbeteren van de maatschappelijke invloed van academisch onderzoek.

Liesbeth Bakker

Liesbeth Bakker is wetlandecoloog en bioloog en ze bestudeert de functies en werkingen van ecosystemen, voedselwebben, natuurherstel en verwildering. Ze is met name geïnteresseerd in de impact van dieren op de biodiversiteit, de functies van ecosystemen en de structuur van het landschap in samenhang met wereldwijde veranderingen en menselijke belasting. Ze is senior wetenschapper binnen de afdeling Aquatische Ecologie van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en voorzitter van het Centre for Wetland Ecology.

Katherina Riebel – vicevoorzitter

Katharina Riebel studeerde biologie aan de Freie Universität Berlin, promoveerde aan de Universiteit van St Andrews in Schotland in 1998 en verhuisde daarna met een Marie Curie Individual Fellowship naar de Universiteit Leiden, waar ze nu assistent-hoogleraar Gedragsbiologie is bij het Instituut Biologie Leiden. Haar onderzoek is gericht op het begrijpen van de manier waarop complexe signalen van dieren zich hebben ontwikkeld en dat doet ze door te onderzoeken welke factoren van invloed zijn op het leren voortbrengen, herkennen en kiezen van complexe aangeleerde paringssignalen zoals het zingen van vogels. Ze heeft een brede belangstelling voor biologie en gedrags- en evolutiewetenschappen en is bestuurslid geweest van de Nederlandse Vereniging voor Gedragsbiologie en de European Board for Behavioural Biology, jurylid van Zoology in Nederland en voorzitter van de Joannes Juda Groenprijs. Momenteel is ze lid van de redactie van Biology Letters.

Niels Anten

Niels is hoogleraar Gewas- en onkruidecologie aan de Wageningen Universiteit. Het onderzoek van Niels en zijn groep richt zich op het begrijpen van de ecologische mechanismen die het functioneren van gewasecosystemen bepalen om zo een wetenschappelijke basis te bieden voor duurzamere voedselproductie. De nadruk ligt op combinatieteelt. Dit onderzoek ontrafelt door middel van een combinatie van experimenten, speltheorie en geavanceerde modellering mechanismen van interacties tussen verschillende planten, tussen planten en plagen en tussen planten en het klimaat. Niels is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht en heeft als postdoc gewerkt aan de universiteiten van Tohuku (Japan) en Stanford (VS). Daarna is hij teruggekeerd naar Utrecht als assistent-hoogleraar. Sinds 2012 is hij hoogleraar.

Joost Gribnau

Joost Gribnau promoveerde in 1999 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en volgde een postdoctorale opleiding aan het Whitehead Institute for Biomedical Research / MIT (Cambridge, Verenigde Staten). In 2004 richtte hij zijn eigen onderzoeksgroep op binnen het Erasmus MC en in 2012 werd hij hoogleraar Epigenetica. In 2015 werd hij benoemd tot voorzitter van de afdeling Ontwikkelingsbiologie van het Erasmus MC. Joost is sinds 2015 lid van EMBO en heeft diverse prijzen ontvangen, waaronder de Descartes-Huygensprijs, een ERC Consolidator Grant, Vidi- en Vici-subsidies van NWO en een Career Development Award van de Human Frontiers Science Program Organization. Zijn laboratorium houdt zich met name bezig met de biologie van geslachtschromosomen en stamcellen. Zijn onderzoeksgroep bestudeert de mechanismen die leiden tot X-inactivatie en de verspreiding van het lange niet-coderende RNA Xist in de context van embryonale ontwikkeling en celdifferentiatie. Zijn onderzoeksgroep is ook verantwoordelijk voor de Erasmus MC iPS Core Facility en betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor het bestuderen van het epigenoom.

Bron: NWO