Meer kennisbenutting door netwerkactiviteiten en 'stories of change'

Verslag van de Jordaanse midterm bijeenkomst van het SRGR-onderzoeksprogramma

12 april 2019

'Als je je niet schaamt voor de eerste versie van je verhaal, heb je te lang gewacht om het op te schrijven' is een van de waardevolle tips van de 'stories of change' trainer tijdens de midterm workshop voor de SRGR-onderzoeksprojecten in Jordanië. De workshop was gericht op kennisbenutting, wederzijds leren, het delen van voorlopige onderzoeksresultaten met de bredere SRGR-gemeenschap in Jordanië, en tips van Jordaanse experts om onderzoek aan beleid te koppelen.

Na een succesvolle kick-off  van het Seksuele en Reproductieve Gezondheids- en Rechtenprogramma (SRGR) in februari 2018, organiseerde NWO-WOTRO Science for Global Development en Share-Net Jordan een gezamenlijke midtermworkshop op 25 en 26 februari 2019. Share-Net Jordanië is het lokale kenniscentrum van het Kennisplatform voor SRGR.

Netwerken met de bredere SRGR-gemeenschap in Jordanië

De workshop omvatte een openbare netwerksessie, waar de onderzoeksprojecten de voortgang van hun onderzoek deelden met de bredere SRGR-gemeenschap in Jordanië. Ze deden dit door middel van korte pitche. De pitches werden gevolgd door een postersessie waar beleidsmakers, praktijkmensen en onderzoekers de gelegenheid kregen om kennis te maken met de WOTRO-onderzoeksteams en om voorlopige onderzoeksresultaten te bespreken. Een panel met Jordaanse experts over het gebruik van SRGR-onderzoek in beleid en praktijk in Jordanië bood nuttige inzichten hoe eerder SRGR-onderzoek van invloed was op beleid en praktijk  (en wat er niet is gelukt en waarom).

Aanbevelingen van het panel om onderzoek aan beleid te koppelen

 • Voer een grondige analyse door stakeholders uit: betrek alle belanghebbenden bij alle stappen (van analyse, beleid, verklaringen)
 • Betrek verschillende belanghebbenden, bijvoorbeeld gemeenschapsleiders of religieuze leiders
 • Probeer een sleutelfiguur op koninklijk / ministerieel niveau te betrekken bij het implementeren van onderzoeksresultaten
 • Beoog high-level beslissers oin disseminatiestrategieën
 • Toepassen van advocacy en sociale / traditionele mediadistributietechnieken
 • Richt een high-level nationale stuurgroep op
 • Betrek de private sector in alle stappen en erken ze voor hun bijdrage
 • Zorg voor het gebruik van uitgebreide gegevens voor de geloofwaardigheid van de resultaten
 • Start en onderhoud de dialoog
 • Ontwikkel een actieplan dat beleidsmakers kunnen gebruiken op basis van onderzoeksresultaten
 • Streef naar actie bij het benaderen van beleidsmakers.

Stories of change

De midterm-workshop bevatte tevens een eendaagse training over 'stories of change' voor de onderzoeksteams. De focus lag op het documenteren van belangrijke keerpunten en onderzoeksresultaten en om deze te communiceren in aantrekkelijke en informatieve presentaties en publicaties. De training omvatte zowel een theoretische basis als een praktische oefening in het ontwikkelen en delen van 'stories of change'.

Wederzijds leren

Verder hadden de onderzoeksteams de gelegenheid om diepgaande en gezamenlijke discussies te houden over hun onderzoeksuitdagingen, bijvoorbeeld over het verkrijgen van lokale goedkeuring voor een project en over het omgaan met gevoeligheden rondom SRGR bij hun onderzoek. Ze hebben tips uitgewisseld en ervaringen gedeeld. Er was ook ruimte voor elk team om pitches te oefenen over de voortgang van en belangrijke inzichten vanuit hun onderzoek.

Wordt vervolgd...

De projecten moeten hun onderzoek eind 2019 afronde. Naast hun eigenkennisbenuttingsactiviteiten (zoals het organiseren van een bijeenkomst met stakeholders), zal een laatste gezamenlijke conferentie worden georganiseerd om hun onderzoeksresultaten te delen met een breed publiek.

Het onderzoeksprogramma Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR)

Het SRGR-onderzoeksprogramma heeft als doel inzichten te genereren in en een beter begrip te krijgen van processen die de seksuele en reproductieve gezondheid van mensen bepalen en versterken, evenals hun vermogen om hun seksuele en reproductieve rechten te claimen. Het programma streeft ernaar bij te dragen aan het verbeteren en innoveren van SRGR-beleid en -praktijken, met een speciale focus op het sterker maken van jongeren en belangrijke bevolkingsgroepen. NWO-WOTRO ontwikkelt calls for proposals binnen  thematische gebieden en kennislacuns op dit gebied, die zijn vastgesteld door het Kennisplatform voor SRGR, Share-NET.

Bron: NWO