Slotbijeenkomst Kwaliteit van Leven en Gezondheid - 6 juni 2019

17 april 2019

Op 6 juni organiseren NWO en ZonMw gezamenlijk de slotbijeenkomst van het onderzoeksprogramma 'Kwaliteit van Leven en Gezondheid'. De bijeenkomst is gericht op wetenschappers, zorgpartners en -professionals, patiënten, cliënten en beleidsmedewerkers van maatschappelijke en non-profitorganisaties. Het biedt een unieke kans om de nieuwste wetenschappelijke inzichten over Kwaliteit van Leven en Gezondheid uit eerste hand te vernemen, hierover met wetenschappers en professionals in gesprek te gaan en samen naar mogelijkheden van implementatie te kijken.

Logo kwaliteit van leven en gezondheid

Binnen het onderzoeksprogramma Kwaliteit van Leven en Gezondheid werk(t)en onderzoekers nauw samen om kennis over kwaliteit van leven en gezondheid te vergroten. Centraal staan concrete casussen in de gezondheidssector, zoals mensen met een lage sociaaleconomische status, mensen met een psychiatrische aandoening en kinderen met een ernstige verstandelijke beperking.

Onder leiding van prof. Inez de Beaufort staan we tijdens de slotbijeenkomst stil bij de kennis en inzichten uit dit programma en kijken we tegelijkertijd vooruit. De onderzoeksresultaten worden op een interactieve wijze toegelicht, er wordt een policy brief gepresenteerd door prof. Martin van Hees en prof. Jet Bussemaker zal hier een eerste reflectie op geven. Bezoekers kunnen tot slot met het panel van experts in discussie gaan over de implicaties van de onderzoeksresultaten voor toekomstig beleid en onderzoek.

  • Wilt u de nieuwste wetenschappelijke inzichten horen over het meten van kwaliteit van leven op uw gezondheidsterrein?
  • Zoekt u reflectie over kwaliteit van leven en gezondheid, onder meer vanuit ethisch perspectief?
  • Wilt u uw netwerk verbreden met partners binnen beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk?
  • Bent u een beleidsmedewerker, werkzaam voor een zorginstelling, of verbonden aan een universiteit of hogeschool en heeft u te maken met of interesse in het meten van kwaliteit van leven en gezondheid en de ethische en economische discussies die daarbij spelen?

Meldt u zich dan aan. Toegang is gratis, maar registratie is verplicht.

Praktische Informatie

Datum: 6 juni 2019
Tijdstip: 14:00 – 17:00 uur
Locatie: De Zalen van Zeven, Boothstraat 7 te Utrecht

Programma

14:00 uur: Inloop

14:30 uur: Opening en Welkomstwoord
Welkomstwoord door prof. Inez de Beaufort, dagvoorzitter van de slotbijeenkomst, en prof. Carmen Dirksen.

14:45 uur: Pitches Onderzoeksprojecten
Elk onderzoeksproject pitcht in een aantal minuten de belangrijkste onderzoeksresultaten aan de zaal. Een aantal maatschappelijke partners reflecteert op het belang van het onderzoek voor de praktijk.

15:15 uur: Meet & Greet Onderzoekers
Bezoekers krijgen de gelegenheid om onder het genot van een drankje in gesprek te gaan met de onderzoekers tijdens de Meet & Greet. Een unieke poster per onderzoek biedt aanleiding om zowel te spreken over de resultaten als de maatschappelijke relevantie van het onderzoek.

16:00 uur: Presentatie Policy Brief
De policy brief geeft een terugblik op de aanleiding van het onderzoeksprogramma en nodigt tegelijkertijd uit om naar de betekenis van de onderzoeksresultaten voor actuele vraagstukken in de gezondheidssector en op de implementatie daarvan te kijken. Daarnaast wordt er beschouwend ingegaan op de huidige lacunes in kennis en op nieuwe vraagstukken voor toekomstig onderzoek. Prof. Martin van Hees, auteur van de policy brief, zal de presentatie verzorgen.

16:10 uur: Reactie op Policy Brief
Prof. Jet Bussemaker geeft een eerste reactie op de policy brief.

16:20 uur: Plenair Debat
Samen met de deelnemers gaat het panel in debat over de implicaties van de resultaten van het onderzoeksprogramma voor toekomstig beleid en onderzoek. Aan het panel nemen deel: prof. Jet Bussemaker, dr. Wim Goettsch, prof. Martin van Hees, prof. Machteld Huber en prof. Marcel Verweij. Er is gelegenheid voor vragen uit de zaal.

17:00 uur: Afsluiting en Borrel
Prof. Huib Pols en prof. Odile Heynders verzorgen namens ZonMw en NWO-SGW de afsluitende woorden van de slotbijeenkomst.

U kunt zich via deze link aanmelden. Toegang is gratis, maar registratie is verplicht.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Kwaliteit van leven en gezondheid

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Leven in gezondheid (2011-2014)

Contact

Dhr. S.B. Klaasse Dhr. S.B. Klaasse +31 (0)70 3494224 s.klaasse@nwo.nl