Paul Blokhuis opent slotcongres Geweld tegen psychiatrische patiënten

26 april 2019

Op donderdag 7 november opent staatssecretaris Paul Blokhuis het door NWO georganiseerde slotcongres Geweld tegen psychiatrische patiënten in De Doelen in Rotterdam. Psychiatrische patiënten staan meer bloot aan geweld dan mensen uit de algemene populatie, zo blijkt uit onderzoek.

Schilderij

Binnen dit NWO-programma zijn sinds 2009 twaalf omvangrijke onderzoeks- en innovatieprojecten uitgevoerd, met als doelstelling om het slachtofferschap van psychiatrische patiënten te verminderen. Wanneer patiënten zelf slachtoffer worden van geweld (victimisatie) gaat het om zaken als diefstal, straatroof, fysieke of emotionele mishandeling, seksueel geweld, bedreigingen et cetera. Slechts een deel van de patiënten bespreekt dit geweld met hun hulpverlener. Hulpverleners hebben hier dan ook vaak maar beperkt zicht op.

Tijdens het congres wordt door toonaangevende sprekers ingegaan op de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van victimisatie, met inbreng van ervaringsdeskundigen. De resultaten uit epidemiologische studies bieden zicht op de omvang van het probleem en daarbij geldende risicofactoren. Het grootste deel van de dag staat in het teken van interventiestrategieën, gericht op preventie, vroegtijdige onderkenning en behandeling van de negatieve gevolgen van victimisatie.

Het programma is gericht op professionals, managers, beleidsmedewerkers en bestuurders uit diverse sectoren van de GGZ, het welzijnswerk, jeugdzorg, justitie, politie en gemeentelijke diensten die in hun werkpraktijk in aanraking komen met dit thema.

Het definitieve programma verschijnt in mei op de website van Stichting Sympopna.  Het is al mogelijk om aan te melden voor het congres.

Bron: NWO