Nederland als hoofdstad van de ‘Quantumtechnologie’?

17 april 2019

Nederland heeft een uitstekende startpositie als gidsland om de kansen die quantumtechnologie biedt te verzilveren. Deze positie wil Nederland behouden en verder uitbouwen. De spelers in het Nederlandse quantum-ecosysteem, waaronder NWO, kwamen daarom bijeen op 16 april in Utrecht. Samen spraken ze de ambitie uit om Nederland op het gebied van quantumtechnologie om te vormen tot de ‘hoofdstad van de wereld’. Dit past naadloos in het Nederlandse innovatie- en topsectorenbeleid. Een stap is het samen opstellen van een Nationale Agenda Quantum Technologie.

Aanwezigen spreken in Utrecht over de beloftes van quantumtechnologie

Mondiale positie versterken

Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen hebben een leidende positie in de wereldwijde ontwikkeling van quantumhardware en -software en de bijbehorende algoritmen en toepassingen. Quantumtechnologie houdt een grote belofte in voor samenleving, industrie en wetenschap. Om die belofte waar te maken, wordt de Nationale Agenda Quantum Technologie opgesteld, die halverwege 2019 wordt verwacht. Deze agenda beschrijft hoe Nederland haar mondiale toppositie in de komende jaren verder kan versterken en streeft de volgende doelen na:

  • Verbinden van partijen in Nederland, samenwerken aan gezamenlijke doelen en uitdagingen;
  • Versnellen van de economische impact van quantumtechnologie voor Nederland;
  • Bijdragen aan de maatschappelijke opgaven van de overheid;
  • Nederland positioneren als internationaal kennis- en innovatieknooppunt voor quantumtechnologie.

De belofte van quantum

Quantumcomputers, -communicatiesystemen en -sensoren kunnen maatschappelijke uitdagingen helpen oplossen en bieden kansen voor alle sectoren van de economie. Zo kunnen quantumcomputers vele bewerkingen tegelijkertijd uitvoeren. Lastige optimalisatieproblemen zijn daarmee veel sneller op te lossen dan klassieke computers ooit zullen kunnen – als het ze überhaupt al zou lukken. Een quantumcomputer, die het precieze gedrag van moleculen kan simuleren, geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid nieuwe medicijnen, betere batterijen, krachtiger kunstmest of gezondere voeding ontwikkelen.

Door betere modellen is het mogelijk om gerichter te interveniëren bij complexe fenomenen zoals klimaatverandering, het verloop van een ziekte in het menselijk lichaam of wereldwijde logistieke stromen door middel van quantumsimulatie. Veiliger communicatie via een quantuminternet stimuleert de toepassing van nieuwe digitale technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, machine learning en cloud computing. En met quantumsensoren kan men op heel kleine schaal extreem gevoelige metingen verrichten, op manieren die met ‘gewone’ sensoren onmogelijk zijn.

Prins Constantijn is aanwezig op de bijeenkomst in Utrecht

Bron: NWO

Contact

Dr. ir. Arina Schrier (Beleidsmedewerker) Dr. ir. Arina Schrier (Beleidsmedewerker) +31 (0)30 6001293 a.schrier@nwo.nl