Kick-off van LEAP-Agri

Partnerschappen met meerdere stakeholders zijn nodig voor maatschappelijke uitdagingen

1 april 2019

Patricia Wagenmakers van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, evenals Cora Govers en Monika Brasser van NWO-WOTRO, verwelkomden op 12 maart onderzoekers, belanghebbenden en beleidsmakers op de Nederlandse kick-off van LEAP-Agri. Zowel de voordrachten als groepsdiscussies benadrukten de noodzaak van samenwerking tussen verschillende partners in mondiale ontwikkeling.

Samenwerking met Afrika is van cruciaal belang voor het Nederlandse voedselzekerheidsbeleid. LEAP-Agri is gebaseerd op de beleidsdialoog  tussen de EU en Afrika en werkt aan de uitvoering van de EU-AU routekaartop het gebied van landbouw en voedsel. In totaal zijn 27 systeemgeoriënteerde projecten - die zich bezighouden met economische, ecologische en sociale uitdagingen - toegekend in de eerstecall for proposals van LEAP-Agri. Veertien projecten hebben Nederlandse partners, waarvan er vier worden gecoördineerd door Nederlandse onderzoekers.

Het belang van partnerschappen

In zijn toespraak benadrukte Melle Leenstra van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat onderzoek relevant moet zijn voor de context in Afrika en rekening moet houden met de uitdagingen van lokale universiteiten en andere kennisinstellingen. Multi-stakeholderpartnerschappen zijn nodig om duurzame verandering tot stand te brengen. We zouden de partnerschappen tussen onderzoekers, de particuliere sector, NGO's maar ook de NARS in LEAP-Agri moeten ondersteunen, omdat ze van cruciaal belang zijn om een ​​bijdrage te leveren aan de uitdagingen waarvoor we staan. Zo staan ook bij Nederlandse ambassades ​​experts - zoals de landbouwconsulenten en FNS-experts  - klaar om de projecten te ondersteunen. En de verbinding tussen veerkracht en voedselzekerheid zal naar verwachting in de toekomst een nog grotere focus worden van het Nederlandse beleid.  

De EU-Afrika samenwerking zal het concept volgen om business-to-business en people-to-people-verbindingen te stimuleren. De taskforce Rural Africa wijst op deze ontwikkeling en LEAP-Agri werkt al aan haar agenda. Beleidsaanbevelingen worden verwacht van het programma, maar ook peer reviewed papers over evidence based practice die van invloed zijn op Afrikaanse regeringen, VN-organisaties en andere mogelijke partners in mondiale ontwikkeling.

Working in groups

Na de welkomstwoorden en de voordracht, presenteerden de aanwezige LEAP-Agri-onderzoekers hun projecten met een korte pitch. Een overzicht van de LEAP-Agri-projecten met consortiumpartners uit Nederland is te vinden op de NWO-website (in het Engels). Na de pitches zijn de deelnemers in groepen aan de slag gegaan om de verwachtingen van partners te expliciteren, mogelijke synergieën tussen LEAP-Agri-projecten en met andere initiatieven in kaart te brengen, en om impact pathways te ontwikkelen om te kunnen bijdragen aan de SDG's.

Conclusies en take-home messages

  • Interdisciplinariteit komt op in alle projecten.
  • Het is van meerwaarde om breder te kijken dan individuele projecten.
  • Het belang van werken met lokale partners werd benadrukt, evenals het werken met aanpalende partners om resultaten op te schalen en te verspreiden.     
  • Interactie tussen de SDG's is de sleutel tot succes. Synergieën en effecten tussen SDG's behoeven een systeembenadering: het optimaliseren van een holistisch systeem in plaats van het maximaliseren van verschillende componenten in het systeem, waarbij technologische en institutionele onderzoeksresultaten worden gekoppeld     
  • Samenwerking met partners en stakeholders is vaak complexer dan verwacht. Dus we moeten strategieën ontwikkelen voor co-creatie en communicatie.     
  • Het is belangrijk om de institutionele capaciteit voor Monitoring & Evaluatie en rapportage te versterken: bewijs leveren, voeden van beleid, bottom-up processen faciliteren die het verschil kunnen maken.

Bron: NWO