Essentiële bijdrage wetenschap aan nieuw innovatiebeleid

17 april 2019

NWO en ZonMw willen dat het wetenschappelijke veld betrokken is bij het opstellen van de Kennis- en Innovatieagenda’s van de topsectoren. Daarom gaan zij onderzoekers gericht bevragen over wetenschappelijke kwesties rond de, door de ministeries opgestelde, maatschappelijke uitdagingen en missies. Deze KIA’s dienen als basis voor het Kennis Innovatiecontract (KIC) waarmee NWO en ZonMw afspreken hoe ze gaan bijdragen aan onderzoek dat relevant is voor het missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet. NWO en ZonMw streven ernaar hiervoor een palet aan financieringsinstrumenten voor publiek-private samenwerking aan te bieden dat eenduidig en overzichtelijk is.

Het kabinet heeft als basis voor het toekomstige innovatiebeleid vier maatschappelijke uitdagingen benoemd waaraan de wetenschap een essentiële bijdrage kan leveren. NWO en ZonMw willen zorgdragen voor voldoende betrokkenheid vanuit de wetenschap voor de kennis- en innovatievragen gerelateerd aan deze maatschappelijke uitdagingen.

Publiek-private samenwerking voor maatschappelijke uitdagingen

Het kabinet heeft besloten om vanaf 2020 over te gaan op een missiegedreven innovatiebeleid, dat tot doel heeft de positie van Nederland te behouden als één van de meest concurrerende en innovatieve landen ter wereld. Dit beleid bouwt voort op de samenwerking uit de topsectorenaanpak, waarin publiek-private samenwerking de norm is. In de afgelopen maanden hebben de ministeries gezamenlijk concrete missies geformuleerd die betrekking hebben op vier maatschappelijke uitdagingen:

  1. Landbouw, water & voedsel
  2. Gezondheid & zorg
  3. Veiligheid
  4. Energietransitie & duurzaamheid

Daarnaast bestaat het doorsnijdende thema Sleuteltechnologieën, zoals digitale technologieën, geavanceerde materialen en quantumtechnologieën.

Afspraken bijdragen NWO en ZonMw

Eind april zal het kabinet de missies in het kader van de maatschappelijke uitdagingen vaststellen. Op basis van deze missies zullen de topsectoren Kennis en Innovatieagenda’s (KIA’s) per maatschappelijke uitdaging opstellen. Ook komt er een KIA voor de sleuteltechnologieën. Deze Kennis- en Innovatieagenda’s zullen 1 juli worden afgrond, en vervolgens gebruikt als basis voor het kennis- en innovatiecontract (KIC), waarin wordt afgesproken hoe NWO en ZonMw bijdragen aan onderzoek dat relevant is voor het missiegedreven innovatiebeleid. NWO en ZonMw streven ernaar een palet aan financieringsinstrumenten voor publiek-private samenwerking aan te bieden dat eenduidig en overzichtelijk is.

Betrokkenheid onderzoek nieuw innovatiebeleid

NWO en ZonMw willen zorgdragen voor voldoende betrokkenheid van het wetenschappelijke veld bij het opstellen van de Kennis- en Innovatieagenda’s.  Daarom zullen NWO en ZonMw onderzoekers gericht benaderen om hen te bevragen over wetenschappelijke kwesties rond de, door de ministeries opgestelde, maatschappelijke uitdagingen en missies. De wetenschap kan op deze wijze optimaal bijdragen aan het missiegedreven innovatiebeleid. De input van de wetenschap zal worden meegegeven aan de topsectoren die de KIA’s formuleren. Op 1 juli worden de kennis- en innovatieagenda’s opgeleverd.

De kennis- en innovatieagenda’s worden door verschillende teams opgesteld. NWO en ZonMw zijn in deze teams vertegenwoordigd en betrekken waar nodig de wetenschappelijke achterban. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met innovatie@nwo.nl. Daarnaast kunt u ook informatie vinden via de NWO-website.

Tegelijkertijd werken NWO en ZonMw aan een meer eenduidig en overzichtelijk financieringsinstrumentarium voor publiek-private samenwerking, wat in het volgende kennis- en innovatiecontract (KIC) zal worden ingezet. Samenwerking tussen de alfa-, bèta-, en gammawetenschappen zal hiermee eenvoudiger worden, evenals topsector-overstijgende samenwerking. In november 2019 zal het  KIC 2020-2023 worden opgeleverd. In dit KIC staat de inzet die NWO levert beschreven met een programma opzet dat missie gedreven innovatie stimuleert door kennisontwikkeling te ondersteunen.

Op de hoogte blijven?

Onderzoekers en andere geïnteresseerden kunnen op de hoogte blijven van de totstandkoming van het nieuwe innovatiebeleid. Nieuws over de voortgang van de KIA’s en het KIC wordt gedeeld via de NWO-nieuwsbrief. Op de hoogte blijven? Pas het lopende nieuwsbriefabonnement aan met de voorkeur Topsectoren. Dat kan vanuit de ontvangen nieuwsbrief via Profiel aanpassen, boven- en onderaan de nieuwsbrief. Geïnteresseerden zonder abonnement kunnen zich abonneren op de NWO-nieuwsbrief en de voorkeur Topsectoren selecteren.

Meer informatie of vragen

> Topsectoren bij NWO

> Overzicht sleuteltechnologieën

> Missiegedreven innoveren

> Neem contact op via innovatie@nwo.nl

Bron: NWO

Contact

Dhr. ir. R. (Rolf) Bossert (Coördinator Topsectoren) Dhr. ir. R. (Rolf) Bossert (Coördinator Topsectoren) 06 51319063 r.bossert@nwo.nl

Contact

Dr. Femke Tabak Dr. Femke Tabak +31 (0)70 3494599 f.tabak@nwo.nl