Dien uw pitch idee in voor matchmaking Energiesysteemintegratie

14 mei 2019

Op 23 mei organiseert NWO een informatie- en matchmakingbijeenkomst voor de derde call in het programma Energiesysteemintegratie. De bijeenkomst vindt plaats in het Mercure Hotel Amersfoort, van 10 tot 14 uur. U kunt u registreren, een pitch indienen, en een voorstel voor een discussietafel doen.

Voor wie is de call relevant?

Onderzoek op het terrein van systeemintegratie vraagt om een multidisciplinaire benadering, waarbij zowel de inbreng van exacte/technische als sociaal- en geesteswetenschappelijke expertise nodig is. Zonder sociale innovatie (zoals participatie van energiegebruikers, optimale inrichting van de institutionele omgeving, en de daarbij behorende regelgeving) kunnen de technologische innovaties niet of moeilijk slagen. De call stimuleert daarom multidisciplinair onderzoek en is relevant voor zowel alfa, bèta, gamma, als technische onderzoekers.

Wie kan aanvragen?

In deze call kunnen onderzoekers van NWO-erkende kennisinstellingen, hogescholen en TO2-instellingen aanvragen èn subsidie ontvangen. Lees meer over het onderwerp en de voorwaarden in dit eerdere nieuwsbericht.

Thema’s van de call

De call kent drie thema’s:
A. Beslissers informeren en energiesysteem innovatie mogelijk maken (o.a. multi-actor beslisprocessen en beleidsontwikkeling)
B. Langetermijn planning en onderhoud van fysieke energie-infrastructuur
C. Management, flexibiliteit en digitalisering in operationele energiesystemen

Registreren

Schrijf u in voor de matchmaking via systeemintegratie@nwo.nl. Vermeld hierbij uw titel, voornaam, achternaam, organisatie, wetenschappelijke discipline, dieetwensen, uw pitch idee en pitch thema (A, B, C). Door u in te schrijven gaat u akkoord met het doorgeven van uw gegevens aan de overige aanwezigen t.b.v. matchmaking, tenzij u anders vermeldt.

Pitch deadline uitgesteld en geen selectie

Bij uw registratie (deadline 18 mei) ontvangt u een Powerpoint template en richtlijnen om een pitch in te dienen (deadline 21 mei). In tegenstelling tot eerder bericht vindt er geen selectie plaats – wij schrijven u in (in volgorde van indiening) tot er geen ruimte meer is. De voertaal van de bijeenkomst en de pitches is Engels.

Discussietafels

Na de pitch sessie komen er discussietafels, waar de deelnemers over worden verdeeld. De onderwerpen ter discussie zijn nog niet bepaald. U wordt uitgenodigd een onderwerp te suggereren. Een onderwerp dient een duidelijke focus te hebben, en meerdere disciplines (bv. wiskunde en recht) nodig te hebben om deze op te lossen.

Globale programma

  • start om 10.00 uur, einde om 14.00 uur
  • Presentaties van de Topsector, NWO, Netherlands eScience Center
  • Pitch sessies
  • Lunch
  • Discussietafels

Bron: NWO