Breed onderzoeksprogramma voor verbetering aardappelproductie van start

11 april 2019

Hoe verbeteren we de aardappelproductie in de toekomst? Om die vraag draait het in het Partnership-programma van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en Holland Innovative Potato (HIP). Donderdag 11 april vond de kick-off van het onderzoeksprogramma plaats in het Wageningen International Congres Centre (WICC).

Onderzoekers uit de academische wereld en het bedrijfsleven kregen tijdens de bijeenkomst de gelegenheid kennis met elkaar te maken en hun onderzoeksprojecten te presenteren. Dit om de kruisbestuiving tussen de betrokkenen te bevorderen en samenwerking te stimuleren. Ook waren er bijdragen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse Aardappel Organisatie en van Wageningen University & Research (WUR). TTW lichtte het belang van dit Partnershipprogramma en het belang van samenwerken toe. De dag werd afgesloten met een keynote lecture van Leo Marcelis, hoogleraar en leerstoelhouder Tuinbouw en Productfysiologie (WU). Aanwezigen kijken terug op een succesvolle dag die ruim de gelegenheid bood voor netwerken.

Bij het Partnership-programma NWO-domein TTW - Holland Innovative Potato zijn elf partners uit de aardappelbranche betrokken. TTW en HIP investeren gezamenlijk bijna 3 miljoen euro in dit programma. Daarnaast draagt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 1,5 miljoen euro in kind bij aan onderzoekscapaciteit voor het programma bij Wageningen Research. TTW heeft vier projecten toegekend op basis van wetenschappelijke kwaliteit en kans op toepassing. Voor HIP betekent de honorering van deze vier projecten een belangrijke impuls voor het onderzoek naar duurzame teeltsystemen.

Belangrijk onderdeel voeding

De aardappel vormt een belangrijk bestandsdeel van het Nederlandse dieet. Aardappels bezitten een hoge voedingswaarde, zo bevatten ze zetmeel voor energie en vitamines en mineralen met een hoge biologische beschikbaarheid. Omdat voor de teelt relatief weinig water nodig is, speelt de  aardappel ook een belangrijke rol bij wereldwijde voedselzekerheid.
 
Recente ontwikkelingen in wetenschap en technologie creëren nieuwe mogelijkheden voor ras- en productinnovatie, die voor productieverbetering kunnen zorgen. Te denken valt aan aardappels met kwaliteiten voor teelt onder moeilijke weersomstandigheden. Aardappelveredeling en -verwerking zijn kennisintensieve gebieden. Het onderzoeksprogramma brengt universiteiten, kennisinstituten en vertegenwoordigers uit de aardappelbranche bij elkaar om onderzoek op dit gebied te versterken.

Verbetering productie

Het onderzoek van dit Partnership-programma heeft als doel om de opbrengst, kwaliteit en stabiliteit van aardappelproductie te verbeteren. Onderzoek vindt plaats op het gebied van agronomie, genetica en de interactie daartussen. De ontwikkelingen moeten leiden tot stabielere en kwalitatief betere aardappelgewassen met een verbeterde voedingswaarde van de verwerkte aardappel.

Kijk voor meer informatie over het onderzoek op de programma-pagina.

Partnership

Organisaties die in een onderzoeksthema willen investeren, kunnen een Partnership aangaan met NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Kijk op onderstaande pagina voor meer informatie over het financieringsinstrument Partnership.

Aanwezigen tijdens de kick-off bijeenkomst


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Programma

Partnership

Contact

Mw. dr. T. (Tamara) van Mölken (Senior programmamedewerker) Mw. dr. T. (Tamara) van Mölken (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 600 1323 t.vanmolken@nwo.nl