Aankondiging call en matchmaking Energiesysteemintegratie

1 april 2019

NWO organiseert in nauwe samenwerking met het Programma Systeemintegratie van de Topsector Energie, een derde call in het programma Energiesysteemintegratie.

In deze call kunnen onderzoekers van NWO-erkende kennisinstellingen, TO2-instellingen en hogescholen voorstellen indienen op het gebied van Energiesysteemintegratie & digitalisering. Er is een bedrag van M€ 4,9 gereserveerd, gefinancierd door NWO-ENW, NWO-SGW, Topsector Energie, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en het Netherlands eScience Center.  Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de informatie-en matchmakingsbijeenkomst op 23 mei.

Energiesysteemintegratie 

De call 'Energiesysteemintegratie' richt zich op de integratie vraagstukken van energiesystemen op verschillende schaalniveaus, zoals het koppelen en optimaliseren van de infrastructuren voor productie, transport en opslag van energie, het vinden van optimale transitiepaden, enz. Het systeem als geheel staat centraal, niet specifieke onderdelen. Doel van de call is tevens om digitale technologieën voor energiesysteemintegratie breed beschikbaar te maken.

Voor wie?

De call is relevant voor onderzoekers in zowel bèta- en technische disciplines (zoals wiskunde, informatica, elektrotechniek, natuurkunde en chemie), als disciplines in de maatschappij- en gedragswetenschappen. Onderzoekers van NWO-erkende kennisinstellingen kunnen als hoofd- of medeaanvrager indienen, en 2-3 aio's of postdocs aanvragen. Onderzoekers van hogescholen en TO2-instellingen kunnen tevens salariskosten aanvragen. Zij kunnen alleen als medeaanvrager optreden.

Voorwaarden

Aan elk toegekend project wordt een eScience Research Engineer toegevoegd. Elk voorstel dient daarom een aanpak van het eScience component van het onderzoek te bevatten. Voorstellen dienen daarnaast zoveel mogelijk multidisciplinair van opzet te zijn. Er is een verplichte in kind bijdrage (maar geen cash bijdrage) bovenop het bij NWO aangevraagde projectbudget, te leveren door publieke/private partijen. De informatie over de voorwaarden van de call is onder voorbehoud. De definitieve voorwaarden vindt u in de call zodra deze is gepubliceerd medio mei 2019.

Informatie- en matchmakingbijeenkomst

Op 23 mei 2019 vindt een informatie- en matchmakingbijeenkomst plaats. Tijdens de bijeenkomst ontvangt u meer informatie over deze call en de voorwaarden. Tevens kunt u vragen stellen aan alle betrokken partners, en is er gelegenheid om geschikte consortiumpartners te vinden. U kunt zich inschrijven via systeemintegratie@nwo.nl. Vermeld hierbij uw titel, voornaam, achternaam, organisatie, wetenschappelijke discipline, en dieetwensen. Door u in te schrijven gaat u akkoord met het doorgeven van uw gegevens aan de overige aanwezigen t.b.v. matchmaking, tenzij u anders vermeldt.

Contact en meer informatie

Heeft u vragen of wenst u een specifiek advies te ontvangen over de geschiktheid van uw projectidee of mogelijke partners? Neem dan gerust contact met ons op via systeemintegratie@nwo.nl. Vermeld hierbij of het projectidee met de financierende partners van de call gedeeld kan worden.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Energiesysteemintegratie

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)