Voortzetting proef met Veni-vooraanmelding, mét ZonMw

6 maart 2019

De NWO-domeinen Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW) zetten de proef met vooraanmelding in de Veni voort in de ronde 2020. Ook ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, sluit aan bij deze proef en zal een vooraanmeldingsfase inlassen.

Het doel van de introductie van de vooraanmelding in de Veni-ronde is om de aanvraagdruk te beperken door te bewerkstelligen dat niet alle aanvragers een volledige aanvraag hoeven te schrijven. Via de beoordeling van vooraanmeldingen selecteert NWO de Veni-doelgroep: de Veni-financiering is bedoeld voor onderzoekers die behoren tot de beste tien tot twintig procent van hun populatie, ongeacht hun nationaliteit en onderwerp van onderzoek.

Alle kandidaten voor de Veni-ronde 2020 binnen de domeinen SGW, TTW en bij ZonMw dienen uiterlijk 3 september 2019 een vooraanmelding in te sturen. Die vooraanmelding bestaat uit een kwalitatief CV en een beknopte schets van een onderzoeksidee. Het vernieuwde aanvraagformulier voor de vooraanmelding van de Veni zal naar verwachting in de eerste week van mei te vinden zijn op de website van NWO. De call for proposals volgt eind mei.

De deadline voor volledige Veni-aanvragen is – net als voor het domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) – in januari 2020. Zoals eerder aangekondigd verdwijnt het aparte loket voor domeinoverschrijdende aanvragen. Alle aanvragen die in de Veni-ronde 2020 worden ingediend, inclusief de domeinoverstijgende aanvragen, zullen binnen één van de wetenschapsdomeinen ENW, SGW, TTW, of binnen ZonMw worden beoordeeld.

Reductie aanvraagdruk

NWO heeft in oktober 2017 aangekondigd de aanvraagdruk te willen reduceren. Bijna 90 procent van de 'kosten' rond een aanvraag wordt door de aanvragers gemaakt. De vooraanmelding in de Veni is een van de uitkomsten van dit voornemen. Wanneer minder aanvragers een volledig onderzoeksvoorstel uitwerken, levert dit een omvangrijke, aantoonbare besparing van tijd en geld op.

NWO monitort de vooraanmeldingsproef in de lopende Veni-ronde grootschalig en gedegen. Op grond van de eerste uitkomsten van dat onderzoek (over de vooraanmeldingsfase) zijn enkele verfijningen in de procedure aangebracht, met het doel een verdere besparing van de tijd die aanvragers besteden aan het opstellen van aanvragen te bereiken.

De beoordelingscriteria van de Veni-vooraanmelding en hun onderlinge weging ondergaan om dezelfde reden - beperking aanvraagdruk - een aanpassing. De onderdelen van de vooraanmelding, de omvang van elk onderdeel en de weging van de criteria zijn in de Veni-ronde 2020 als volgt:

  • Academisch profiel. Omvang: 400 - 700 woorden. weging: 45%
  • Onderzoeksidee. Omvang: maximaal 50 woorden. Weging: 5%
  • Key output. Omvang: maximaal 10 items, 400 - 700 woorden. Weging: 50%

Het onderdeel ‘key output’ – een gemotiveerde lijst met output van de kandidaat, beperkt tot maximaal tien stuks – voldoet zoveel mogelijk aan de richtlijnen van de zogenoemde San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA): een internationaal initiatief dat onder andere beoogt een halt toe te roepen aan het onverantwoorde gebruik van bibliometrische indicatoren (zoals H-index en Journal Impact factor).

Meer informatie

NWO roept aanvragers op vóór augustus 2019 contact op te nemen met de contactpersonen van de relevante domeinen voor advies indien zij twijfelen of hun aanvraag past binnen één van de aan de proef deelnemende onderdelen van NWO of ZonMw of beter past binnen het domein ENW. In de komende maanden zal NWO gerichte informatie verstrekken aan potentiële aanvragers en subsidiedesks van universiteiten en onderzoeksinstellingen.

Contact

SGW
Kasper Gossink-Melenhorst
T: +31 (0)70 344 05 57
E: sgw-veni@nwo.nl

TTW
Lisette Krul
T: +31 (0)30 600 13 05
E: veni-ttw@nwo.nl

ZonMw
Guillaume Macor
T: +31 (0)70 349 52 99
E: veni@zonmw.nl

Bron: NWO