Vooraankondiging call JPICH ‘Conservation and Protection’

Call opent op 1 mei; deadline is 11 september 2019

11 maart 2019

Op 1 mei opent een nieuwe call van het programma Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change (JPICH) voor transnationale projecten over bescherming en behoud. De nieuwe call, ‘Conservation and Protection’, ondersteunt onderzoek naar strategieën, methodologieën en instrumenten om ons culturele erfgoed te beschermen en de fysieke componenten ervan te benutten. Het richt zich op projecten die een internationale aanpak voor het behoud van Europees erfgoed nastreven en resulteren in een beter begrip van onze geschiedenis, tradities en cultuur, van onze individuele en collectieve identiteiten en, uiteindelijk, van ons welzijn.

De call zal openen op 1 mei 2019 en sluiten op 11 september om 14.00 (beide data onder voorbehoud). Het totale budget voor de transnationale projecten is bijna 7 miljoen euro. Onderzoekers werkzaam in Cyprus, Frankrijk, Italië, Letland, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Wit-Rusland kunnen een aanvraag indienen.

Schilderij 'Boerderij in de Provence', Vincent van Gogh, ca. 1888. Afbeelding: RijksmuseumDe nieuwe call, ‘Conservation and Protection’, ondersteunt onderzoek naar strategieën, methodologieën en instrumenten om ons culturele erfgoed te beschermen en de fysieke componenten ervan te benutten. Afbeelding: Rijksmuseum

Criteria

De belangrijkste toekenningscriteria zijn:

  • De duur van de projecten is maximaal 36 maanden.
  • Alle projectvoorstellen omvatten ten minste drie onderzoeksteams gebaseerd in verschillende aan deze call deelnemende landen en onderdeel van een instituut dat hiervoor in aanmerking komt.
  • Het maximaal aantal deelnemende teams per projectvoorstel is vijf.
  • Aanvragen dienen te voldoen aan de toekenningscriteria voor de nationale onderzoeksteams in de transnationale onderzoeksconsortia en mogen de hiervoor vastgestelde maximaal aan te vragen budgetten niet overschrijden.

Over JPI Cultural Heritage

Deze call is onderdeel van een ‘roadmap for calls’ voor de periode 2017-2019. Er volgt nog een call voor onderzoek in 2019 naar Identity & Perception. In het verleden zijn in het kader van het JPICH twee calls georganiseerd over onderzoek naar digitaal erfgoed en ‘changing environments’.

Sinds 2010 stemmen achttien landen hun onderzoeksprogramma’s op elkaar af en zijn er vierendertig onderzoeksprojecten naar cultureel erfgoed van start gegaan waarvan zesentwintig inmiddels zijn afgerond.

Meer informatie

Er is een mailinglijst gemaakt om onderzoekers en partners in andere landen en organisaties te zoeken. Meld je aan voor de lijst

Links & documenten


Bron: NWO