Verwacht: 'Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie'

Nieuwe call en informatie- en matchmakingsbijeenkomst

6 maart 2019

In maart 2019 verwacht NWO de call 'Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie (MARET)' te openen. Het nieuwe programma is erop gericht om meer kennis en inzichten over de maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie te ontwikkelen en deze te implementeren in beleid en praktijk.

Achtergrond: Regionale energietransitie, een maatschappelijke uitdaging

Nederland staat voor de enorme opgave om de klimaatdoelstellingen zoals afgesproken in Parijs te behalen en de opwarming van de aarde te beperken tot twee graden Celsius. Daarnaast zet Nederland zich in om in 2050 energieneutraal te zijn. De afgelopen jaren is op lokaal en regionaal niveau een veelheid aan initiatieven in gang gezet om te komen tot een duurzamer energiesysteem. Deze 'regionale energietransitie' heeft grote impact op de samenleving, met gevolgen voor o.a. de leefomgeving, de economie, de arbeidsmarkt en het privéleven van burgers. Veel van deze gevolgen zijn nog onbekend en het is moeilijk te voorzien wat hun onderlinge samenhang is. Daarmee zijn de uitdagingen van de energietransitie niet uitsluitend technisch van aard, maar hebben ook betrekking op de maatschappelijke aspecten ervan.

Unieke samenwerking

MARET is een unieke samenwerking tussen de provincies Groningen, Noord-Brabant, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland, het NP RES (Nationaal Programma Regionale Energie Strategie) en NWO.

Windmolens aan zee

Doel

Het doel van het programma is het genereren van wetenschappelijk vernieuwende kennis en inzichten rond regionale, maatschappelijke vraagstukken van de energietransitie om daarmee het beleid en de uitvoeringskracht van de regionale overheden te versterken. Daarbij richt het programma zich op vier thema's:

  1. De rol van de regionale overheden in het algemeen en die van de provincies in de regionale energietransitie in het bijzonder
  2. Strategieën voor participatie en communicatie bij de regionale energietransitie
  3. De regionale energietransitie als systemische verandering: koppeling aan andere maatschappelijke opgaven
  4. Kennis- en leeragenda voor de regionale energietransitie

De aandacht gaat ook uit naar hoe de provincies en andere overheden van elkaar kunnen leren en naar de versteviging van hun kennisopbouw. Daarmee draagt het programma bij aan het versnellen van de energietransitie in de verschillende provincies/regio's en uiteindelijk in heel Nederland.

Call for proposals verwacht in maart 2019

NWO is voornemens om half maart 2019 de definitieve call for proposals te publiceren. Deze nodigt onderzoekers uit om namens consortia onderzoeksvoorstellen in te dienen en bevat de voorwaarden waaraan deze moeten voldoen Het totale beschikbare budget voor dit programma is 2,5 mln euro. Er is ruimte voor zes projecten met een maximale omvang van 400.000 euro elk.

Save the date informatie- en matchmakingsbijeenkomst op 2 april 2019

Op dinsdagmiddag 2 april 2019, inloop vanaf 14.00 uur, zal een informatie- en matchmakingsbijeenkomst worden georganiseerd in het Muntgebouw, Leidseweg 90 in Utrecht. Deelname is gratis, aanmelden is verplicht.


Meer informatie

Meer informatie over het programma, de call for proposals en de informatie- en matchmakingsbijeenkomst zal NWO spoedig bekend maken via de programmapagina www.nwo.nl/maret, Twitter en de NWO-nieuwsbrief.


Bron: NWO

Contact

Mw. drs. E.M. van de Meent-Nutma Mw. drs. E.M. van de Meent-Nutma +31 (0)70 3494560 m.vandemeent@nwo.nl

Contact

Mw. drs. S.E.R. (Shahnaz) Bodeving Mw. drs. S.E.R. (Shahnaz) Bodeving +31 (0)70 3494214 s.bodeving@nwo.nl