NWO organiseert informatiebijeenkomst over de Vernieuwingsimpuls

27 maart 2019

NWO organiseert informatiebijeenkomsten voor onderzoekers die een Veni, Vidi of Vici willen aanvragen. Er wordt praktische informatie gegeven en beoordelingscommissieleden, NWO-contactpersonen en onderzoekers die een Veni, Vidi of Vici hebben verworven delen hun ervaringen tijdens een Q&A-sessie. De voertaal van deze voorlichtingsdag is Engels.

Alle voor de aanvraag relevante informatie vindt u online: in onze calls, op onze website en in de toelichting op het aanvraagformulier. Naast die informatie is er op donderdag 20 juni 2019 de mogelijkheid om kennis te maken met de contactpersonen van de wetenschapsdomeinen (Sociale en Geesteswetenschappen, Exacte en Natuurwetenschappen, Toegepaste en Technische Wetenschappen en Medische Wetenschappen) zodat u weet bij wie u terecht kunt met vragen over formulieren en voorwaarden.


Bron: NWO