UDW-call 'Connecting Worlds of Knowledge'

22 maart 2019

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het onderzoeks- en innovatieprogramma Urbanising Delta's of the World (UDW) is door programmamanager Han van Dijk de call for proposals van Connecting Worlds of Knowledge gelanceerd. Deze call richt zich specifiek op het verbeteren van het gebruik en de vertaling van onderzoeksresultaten van UDW. De call is continu open totdat het budget is uitgeput: de deadline voor de eerste beoordelingsronde is 1 mei 2019.

De uiteindelijke doelen zijn het bevorderen van innovatie en implementatie in deltamanagement, en het versterken van de ontwikkeling en implementatie van deltabeleid en -management.

Financiering kan worden aangevraagd voor activiteiten die bijdragen aan de verbinding tussen onderzoek en implementatie. Bijvoorbeeld op het gebied van uitwisseling, capaciteitsontwikkeling en het nemen van volgende implementatiestappen op basis van eerdere onderzoeksresultaten. Daarom moeten voorstellen worden ingediend door een hoofdaanvrager die is aangesloten bij een instituut of organisatie in het land zelf.

Deze call for proposals is onderdeel van het onderzoeks- en innovatieprogramma Urbanising Delta's of the World (UDW), dat wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Links


Bron: NWO