Tweede ronde voor onderzoek naar herstel en (re-)integratie bij psychische problemen

1 maart 2019

De Stichting tot Steun VCVGZ (Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken) geeft samen met NWO vervolg aan het onderzoeksprogramma 'Maatschappelijke (re-)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose'. Doel is het stimuleren van innovatief onderzoek naar interventies op het gebied van wonen, (vrije)tijdsbesteding en beeldvorming van mensen uit beide doelgroepen.

Mensen met autisme en psychotische stoornissen ervaren vaak ernstige beperkingen in maatschappelijk functioneren. Men heeft vaak specifieke woonbehoeften waarbij structuur, voorspelbaarheid en het voorkomen van overprikkeling een belangrijke rol kunnen spelen. Daarnaast geldt dat de behoefte aan sociale relaties en ook de aard van dagbesteding een specifiek karakter kunnen hebben. Tot slot kunnen  deze mensen door hun gedrag gevoeliger worden voor stigmatisering en uitsluiting, ook door hun directe omgeving.

Het onderzoeksprogramma stimuleert nadrukkelijk onderzoek dat bijdraagt aan de maatschappelijke integratie of kwaliteit van leven van beide doelgroepen. Deze tweede ronde richt zich op onderzoek met een sterke relevantie voor en toepasbaarheid in de praktijk. Voorbeelden van relevante onderzoeksvragen zijn:

  • Welke invloed heeft begeleid wonen op de kwaliteit van leven en zelfstandige vaardigheden van mensen van (een van) beide doelgroepen?
  • Op welke wijze kunnen mensen met een autismespectrum stoornis en/of schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen het beste geholpen worden om eigen regie te houden over ondersteuning (op het gebied van wonen en vrije tijdsbesteding)?
  • Wat is de effectiviteit van programma’s die de beeldvorming of stigmatisering van mensen met een autismespectrum en/of schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen proberen te beïnvloeden?

Er is een bedrag van 1,8 mln euro beschikbaar. Per project kan maximaal 350.000 euro worden aangevraagd. Aanvragen moeten op 6 juni 2019, 14.00 uur door NWO zijn ontvangen.

Bron: NWO