Onderzoek naar de rol van voeding voor fit immuunsysteem krijgt impuls

Partnershipprogramma NWO-domein TTW – Danone Nutricia Research van start

26 maart 2019

Vier wetenschapsprojecten die een grote bijdrage gaan leveren aan onderzoek naar het effect van voeding op de fitheid van het immuunsysteem gaan vandaag van start. De betrokken wetenschappers ontvingen hiervoor een financiering vanuit het Partnership-programma van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en Danone Nutricia Research. Tijdens de kick-off bijeenkomst op 26 maart presenteren de betrokken partijen zichzelf en hun projecten om de samenwerking te versterken en het delen van onderzoeksresultaten te bevorderen. In totaal investeren NWO en Danone Nutricia Research 3 miljoen euro in dit onderzoeksprogramma.

arts met kind

Het immuunsysteem is een van de belangrijkste orgaansystemen in ons lichaam. Enerzijds beschermt het immuunsysteem ons tegen externe indringers die kunnen leiden tot ziekte, maar anderzijds moet het immuunsysteem zorgen dat het tolerant optreedt tegen veilige componenten die ons lichaam binnenkomen, zoals voedsel. Het immuunsysteem moet in balans oftewel fit zijn om correct te reageren op deze vele uitdagingen waarmee het continue wordt geconfronteerd. Het mag niet te zwak zijn, waardoor infecties kunnen optreden, maar het mag ook niet te sterk reageren, wat kan leiden tot allergieën en chronische- of auto-immuunziekten. Schattingen geven aan dat 70-80 procent van het immuunsysteem zich bevindt in de darmen. Het is dus van groot belang dat er onderzoek gedaan wordt naar het effect van voeding op de fitheid van het immuunsysteem, wat ook de focus is van het huidige Partnership-programma.

Projecten

NWO-domein TTW kende in 2018 aan vier projecten financiering toe, die op 26 maart officieel van start gaan. De projecten richten zich onder andere op het voorkomen en behandelen van bepaalde voedselallergieën en de ondersteunende rol van voeding bij een verzwakt immuunsysteem in bijvoorbeeld ouderen of pasgeborenen. Het streven is om tijdens het onderzoek de wetenschappelijke inzichten te vertalen naar nieuwe voedingsconcepten gericht op specifieke doelgroepen zoals baby’s, peuters en patiënten.

Hier staat meer informatie over de gehonoreerde projecten.

Partnership

Op uitnodiging van het NWO-domein TTW neemt Danone Nutricia Research deel aan dit Partnership-programma, één van de NWO-instrumenten voor publiek-private samenwerking. Het thema werd door beide partijen vastgesteld. Een onafhankelijke expertcommissie selecteerde vervolgens de beste onderzoeksvoorstellen op basis van wetenschappelijke kwaliteit, kans op toepassing van de resultaten en geschiktheid binnen het thema immuun-fitheid. Gedurende de looptijd monitort NWO de onderzoeksresultaten en de mogelijke innovaties die benut kunnen worden.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Programma

Partnership

Contact

Lisette Krul, MSc  (Programmamedewerker) Lisette Krul, MSc (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001305 l.krul@nwo.nl