Nomineer nu kandidaten voor de NWO Natuurkunde Prijzen – deadline 1 mei 2019!

4 maart 2019

In 2020 worden vier NWO Natuurkunde Prijzen uitgereikt tijdens Physics@Veldhoven 2020. Nominaties kunnen tot en met 1 mei 2019 worden ingediend.

Met deze prijzen wil NWO fysisch onderzoek en kennisbenutting bevorderen op verschillende wetenschappelijke niveaus. Het gaat om de volgende vier bijzondere wetenschappelijke prijzen die voor verschillende onderzoekers in de fysica beschikbaar zijn:

Minerva-Prijs

De Minerva-Prijs wordt toegekend aan de schrijfster van de beste natuurkundige publicatie. De prijs vestigt de aandacht op het onderzoek van vrouwelijke fysici. Nomineer nu.

NWO Natuurkunde Proefschrift Prijs

De NWO Natuurkunde Proefschrift Prijs wordt toegekend voor het beste natuurkundige proefschrift. Nomineer nu.

NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs

De NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs heeft als doel kennisbenutting van fysisch onderzoek te stimuleren. Deze prijs wordt uitgereikt aan een Nederlandse onderzoeker (of groep van onderzoekers) in de fysica die erin geslaagd is resultaten uit het eigen onderzoek op succesvolle wijze tot nut voor de maatschappij te maken. Nomineer nu.

NWO Natuurkunde Valorisatiehoofdstuk Prijs

De NWO Natuurkunde Valorisatiehoofdstuk Prijs moedigt alle promovendi die in Nederland gepromoveerd zijn op een fysisch onderwerp aan om een apart hoofdstuk in hun proefschrift te wijden aan valorisatieaspecten van hun promotieonderzoek. Deze prijs benadrukt het belang van valorisatie en heeft als doel de alertheid van promovendi op mogelijkheden van kennisbenutting te stimuleren. Nomineer nu.

Meer informatie over alle prijzen: www.nwo.nl/physicsprizes

Bron: NWO