GROEN III - Een circulair landbouwsysteem in Nederland: van wens naar werkelijkheid

Call for proposals

6 maart 2019

Consortia van onderzoekers en private partijen kunnen financiering aanvragen voor onderzoek dat zich richt op praktijkgerichte toekomstscenario’s voor een circulair landbouwsysteem, waarbij rekening gehouden wordt met de economische, sociale en ecologische consequenties. Onderzoek in dit programma moet nieuwe kennis leveren die bijdraagt aan een integrale verandering van het huidige landbouwsysteem.

Dit programma richt zich niet alleen op het uitwerken van mogelijke scenario’s met behulp van grondige systeemanalyses, maar ook op de praktische toepasbaarheid van een landbouwsysteem dat radicaal anders is dan het huidige.

Een hoofdaanvrager doet de aanvraag namens een projectconsortium. Dit projectconsortium bestaat uit tenminste één kennisinstelling en tenminste één private partij. Voor een project kan maximaal 1.100.000 euro NWO-financiering aangevraagd worden. Er geldt een matchingsverplichting.

De volledige call for proposals wordt naar verwachting eind maart gepubliceerd.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Tuinbouw en uitgangsmaterialen