Elmar Eisemann ontvangt Nederlandse Prijs voor ICT-Onderzoek 2019

12 maart 2019

De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2019 gaat naar prof.dr. Elmar Eisemann. De groepsleider Computer Graphics and Visualization aan Technische Universiteit Delft ontvangt de prijs voor zijn onderzoek naar een correcte en scherpe weergave van visualisaties door gebruik te maken van moderne grafische hardware. Aan de prijs is een geldbedrag van € 50.000 verbonden, dat vrij ingezet mag worden door de winnaar ter versterking van zijn onderzoek.

Elmar Eisemann - fotograaf Mark PrinsElmar Eisemann - fotograaf Mark Prins

Voor de ICT Prijs 2019 waren vier kandidaten voorgedragen. De jury was onder de indruk van de kwaliteit en uiteenlopende aard van de inzendingen. Uit de kandidaten selecteerde de jury, bestaande uit prof.dr. H. Brinksma (Technische Universiteit Hamburg/ Universiteit Twente), prof.dr. F.A.H. van Harmelen (Vrije Universiteit Amsterdam) en prof.dr. E.O. Postma (Tilburg University) Elmar Eisemann als een waardige ontvanger van de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2019. De jury roemt Eisemann om zijn indrukwekkende wetenschappelijke prestaties.

De prestigieuze Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek wordt jaarlijks uitgereikt aan een wetenschappelijk onderzoeker, niet ouder dan veertig jaar ( ten tijde van het besluit), die vernieuwend onderzoek heeft verricht of verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT. De prijs wordt beschikbaar gesteld door het ICT-onderzoek platform Nederland (IPN) in samenwerking met NWO via de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Naast het eerder genoemde prijzengeld dat beschikbaar wordt gesteld aan de winnaar zal Eisemann samen met NWO een poster publiceren met een uitleg van het bekroonde werk en het belang ervan ter verspreiding op middelbare scholen, Universiteiten en andere kennisinstellingen.

Tijdens ICT.OPEN 2019, dat plaatsvindt op 19 en 20 maart 2019 in Hilversum, neemt Eisemann zijn prijs tijdens een feestelijke uitreiking in ontvangst.

Eerdere winnaars van de Nederlandse Prijs voor ICT-Onderzoek zijn:

  • Prof.dr. Bettina Speckmann – Technische Universiteit Eindhoven(2011)
  • Dr. Cees Snoek – Universiteit van Amsterdam (2012)
  • Prof.dr. Marieke Huisman – Universiteit van Twente (2013)
  • Dr. Birna van Riemsdijk – Technische Universiteit Delft (2015)
  • Prof.dr. Alexandru Iosup – Technische Universiteit Delft / Vrije Universiteit Amsterdam (2016)
  • Dr. Peter Schwabe – Universiteit Nijmegen (2017)
  • Prof.dr. Joost Batenburg – CWI / Universiteit Leiden (2018)

Over Elmar Eisemann

Elmar Eisemann (1978), Technische Universiteit Delft – Computer Graphics and Visualization groep, doet onderzoek naar de visualisatie van omvangrijke data sets. Zijn wetenschappelijke onderzoek wordt internationaal als baanbrekend gezien, en Eisemann is internationaal leidend op het gebied van voxel-gebaseerde datapresentatie.

Over KHMW

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen werd opgericht in 1752 en heeft als doelstelling de wetenschap te bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Dit gebeurt door het uitschrijven van prijsvragen, het bekronen van wetenschappelijke prestaties en het organiseren van lezingen en wetenschappelijke conferenties. De Hollandsche Maatschappij is sinds 1841 gevestigd in het Hodshon Huis in Haarlem. 

Over IPN

IPN is een landelijk platform voor het Nederlands ICT-onderzoeksveld en fungeert als hét aanspreekpunt richting beleidsmakers, politiek, bedrijfsleven en andere maatschappelijke groeperingen. IPN geeft de ICT in Nederland als wetenschappelijke discipline een sterkere positie en maakt haar meer zichtbaar.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is de onafhankelijke nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 500 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van ruim 5.300 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij en het bedrijfsleven.

Contactinformatie

NWO ENW: Joep van Wijk, beleidsmedewerker, 070-3494459, j.vanwijk@nwo.nl

Bron: NWO