Derde ronde in pilot Replicatiestudies, nu mét geesteswetenschappen

21 maart 2019

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) trekt wederom 1 miljoen euro uit om onderzoek, dat door anderen is uitgevoerd, opnieuw te laten doen. De eerste twee rondes uit 2017 en 2018 uit de pilot richtten zich op gezondheids- en sociale wetenschappen. Daar is nu onderzoek uit de geesteswetenschappen aan toegevoegd.

De pilot Replicatiestudies richt zich op het repliceren van zogenoemde ‘hoeksteenstudies’, dus met een grote impact op wetenschap, overheidsbeleid of het publieke debat. In twee eerdere rondes zijn 17 projecten gefinancierd.

Op basis van resultaten uit de pilot beoogt NWO replicatieonderzoek op een effectieve manier op te nemen in al haar onderzoekprogramma’s. Replicatie van onderzoek prijkt hoog op de internationale wetenschappelijke agenda’s.

Deze derde pilotronde bestrijkt naast het terrein van de sociale wetenschappen en gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, nu ook dat van de geesteswetenschappen. Niet al het geesteswetenschappelijk onderzoek leent zich voor replicatie. De organisatie is zich bewust van de discussie die daarover binnen de geesteswetenschappen wordt gevoerd en spreekt geen voorkeur of oordeel uit over de waarde van diverse methodes van onderzoek. Waar mogelijk wil zij de replicatie van geesteswetenschappelijk onderzoek stimuleren en faciliteren: in de empirische geesteswetenschappen moet dit zeker mogelijk zijn.

NWO voorloper

NWO is in internationaal opzicht een van de voorlopers op het gebied van de financiering van replicatieonderzoek. Met dit initiatief wil NWO vernieuwing in de wetenschap bevorderen en onderzoekers stimuleren replicatieonderzoek uit te voeren.

Het pilotprogramma Replicatiestudies richt zich op twee vormen van onderzoek: reproductie (replicatie met bestaande data: de datasets uit de oorspronkelijke studie worden opnieuw geanalyseerd) en replicatie (met nieuwe data: er wordt een nieuwe dataverzameling aangelegd, die aan hetzelfde onderzoeksprotocol wordt onderworpen als in de oorspronkelijke studie). Conceptuele replicaties, waar een onderzoek herhaald wordt maar met een andere aanpak, vallen buiten het programma.

Door uitvoering van replicatieonderzoek te stimuleren wil NWO een bijdrage leveren aan het vergroten van transparantie van onderzoek en aan de kwaliteit en de volledigheid van het rapporteren van resultaten. De pilot richt zich niet op het opsporen van gefalsificeerde onderzoeksresultaten en datasets, of andere vormen van laakbare onderzoekspraktijken en wangedrag.

NWO, in samenwerking met ZonMw, stelt de call for proposals eind maart open. Aanvragen dienen vóór  6 juni 2019 door NWO te zijn ontvangen.


Bron: NWO