NWO Digital Society call: matchmaking bijeenkomst op 28 maart

7 maart 2019

NWO stelt 3 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar digitaliseringsvraagstukken op het snijvlak van burgerschap, nieuwe vormen van bestuur, identiteit en participatie. De call for proposals sluit aan op de Digital Society Research Agenda van de VSNU en is onderdeel van het innovatiecontract met de Topsector Creatieve industrie en de ICT. Op donderdag 28 maart 2019 vanaf 13.30 uur vindt een matchmaking bijeenkomst plaats in Den Haag, om belangstellenden te informeren over de call en om consortiumvorming te stimuleren. Alle onderzoekers en vertegenwoordigers van publieke en private partijen die interesse hebben in de call zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Call for proposals

Hoe kunnen we de digitale burger zo goed mogelijk toerusten voor participatie in het digitale domein? En omgekeerd: welke nieuwe ICT-technologieën zijn nodig om de mens centraal te blijven stellen bij de voortschrijdende digitalisering? Via de call for proposals ‘NWO Digital Society – de geïnformeerde burger’ is financiering beschikbaar voor onderzoek naar digitaliseringsvraagstukken op het snijvlak van burgerschap, nieuwe vormen van bestuur, identiteit en participatie. De call sluit aan op de Digital Society Research Agenda van de VSNU, specifiek op de thema’s Citizenship & Democracy en Digital Cities & Communities. De programmalijnen ‘Responsible Data Science’ en ‘Safety&Security’ van deze VSNU-agenda zullen als dwarsdoorsnijdende lijnen onderdeel uit maken van de onderzoeksprojecten.

Om zowel op het gebied van ICT als op het gebied van data-duiding, (culturele) contextualisering en visualisering nieuwe kennis te kunnen ontwikkelen, vraagt de call om interdisciplinair onderzoek in samenwerking met publieke, maatschappelijke en industriële partners. Er kan minimaal 250.000 euro en maximaal 500.000 euro per onderzoeksproject worden aangevraagd. De deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen is 4 juni 2019. Meer informatie over de voorwaarden is te vinden in de call for proposals.

Matchmaking bijeenkomst op 28 maart

Op donderdag 28 maart 2019 organiseert NWO een matchmaking bijeenkomst met als doel om belangstellenden te informeren over de call en consortiumvorming te stimuleren. De bijeenkomst vindt plaats in Den Haag (Globe Meeting Center, Waldorpstraat 13a, Den Haag). Geïnteresseerde onderzoekers en vertegenwoordigers van potentiële publieke, maatschappelijke en private partners zijn van harte welkom. Tijdens de matchmaking bestaat voor deelnemers de mogelijkheid een idee of probleemstelling te pitchen en daarmee een eerste aanzet te geven tot samenwerking.

Wilt u deelnemen? Dan ontvangen wij graag uw aanmelding via digitalsociety@nwo.nl.

Het programma van de middag ziet er als volgt uit:

13.00u
Inloop

13.30u
Welkom

13.35u
Inleiding ‘Digital Society’  - Rathenau Instituut

13.50u
Toelichting op de Digital Society Research Agenda (VSNU) – Prof. dr. Inald Lagendijk

14.05u
Toelichting call for proposals (NWO)

14.15u
Pauze

14.45u
Matchmaking ronde 1

15.30u
Pauze

15.45u
Matchmaking ronde 2

16.30u
Afsluiting en borrel

Bron: NWO