Annelies Zoomers nieuwe voorzitter van WOTRO

1 maart 2019

De raad van bestuur van NWO heeft prof.dr. Annelies Zoomers benoemd als voorzitter van de stuurgroep van WOTRO Science for Global Development met ingang van 1 maart 2019. WOTRO kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking vanwege haar doortastende en verbindende persoonlijkheid, sterke profiel in het onderzoek naar mondiale ontwikkelingsvraagstukken, bestuurlijke ervaring en brede netwerk.

Annelies Zoomers is hoogleraar International Development Studies aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van LANDac (Netherlands Academy on Land Governance for Equitable and Sustainable Development). Na haar promotie in 1988 werkte ze als consultant voor onder andere de Wereldbank in Latijns Amerika, Afrika en Azië. Zoomers heeft veelvuldig gepubliceerd over duurzaam levensonderhoud, landhervorming en de wereldwijde “land grabbing” en internationale migratie en ontwikkeling.

Geen onbekende

Annelies Zoomers kent WOTRO vanuit verschillende hoedanigheden. Zo is ze voorzitter van de programmacommissie van Research for Inclusive Development in Sub-Sahara Africa (RIDSSA) en is ze betrokken (geweest) bij verschillende projecten: onder andere binnen het Joint SDG research initiative, Conflict and Cooperation in the Management of Climate Change (CCMCC) en Agriculture Beyond Food. Daarnaast heeft ze verschillende bijdragen geleverd aan NWO-brede financieringsinstrumenten als de Vernieuwingsimpuls.

De WOTRO stuurgroep

Zoomers is benoemd voor een eerste zittingstermijn van drie jaar. Aan haar benoeming is een open procedure voorafgegaan waarin universiteiten geschikte kandidaten konden voordragen. Zij volgt em. Prof. Wiebe Bijker op als voorzitter van de stuurgroep.

De WOTRO-stuurgroep per 1 maart 2019:

  • Prof.dr. Annelies Zoomers (chair) , Universiteit Urecht
  • Prof.dr. Yola Georgiadou, Universiteit Twente
  • Prof.dr. Petra Hellegers, Wageningen University & Research
  • Prof.dr. Robert Lensink, Rijksuniversiteit Groningen
  • Prof.dr. Valentina Mazzucato, Maastricht University
  • Prof.dr. Maria Yazdanbakhsh, UniversiteitLeiden
  • Vacature

NWO-WOTRO Science for Global Development wordt bestuurd door een autonome stuurgroep, gemandateerd door de raad van bestuur van NWO. Portefeuillehouder voor de stuurgroep binnen de raad van bestuur van NWO is prof.dr. Wim van den Doel.

Bron: NWO