Zes onderzoekers in de natuur- en scheikunde ontvangen START-UP beurs

6 februari 2019

NWO kent drie miljoen euro toe aan zes recent aangestelde onderzoekers in de natuur- en scheikunde via het START-UP programma. De onderwerpen variëren van onderzoek naar het gebruik van CO2 als grondstof voor de productie van chemische bouwstenen tot onderzoek naar het gebruik van licht om geluidsgolven te sturen. START-UP komt voort uit het Sectorplan Natuur-en Scheikunde.

START-UP is bedoeld voor recent aangestelde universitair (hoofd)docenten en hoogleraren in de natuur- en scheikunde.
Met de START-UP beurs kunnen deze onderzoekers creatieve, risicovolle ideeën uitwerken binnen de onderzoekzwaartepunten uit het Sectorplan Natuur- en Scheikunde. De zeven toegekende projecten bestrijken de volle breedte van de verschillende zwaartepunten binnen de natuur- en scheikunde.

In deze derde ronde START-UP zijn 12 voorstellen ingediend. De commissie heeft 12 kandidaten uitgenodigd voor een interview, waarvan zes de START-UP financiering ontvangen. De deadline voor de volgende indienronde is 4 april 2019. De specifieke voorwaarden voor indieners zijn te lezen in de call for proposals. NWO stelt per ronde maximaal 3 miljoen euro beschikbaar voor START-UP.

Toegekende projecten

CO2 als grondstof voor chemische bouwstenen
Danny Broere (Universiteit Utrecht)
Er zijn diverse technologieën ontwikkeld om het broeikasgas CO2 dat vrijkomt bij energieopwekking af te vangen. Maar wat gaan we met deze gigantische hoeveelheid CO2 doen? De onderzoekers in dit project zullen nieuwe katalysatoren ontwikkelen om CO2 te gebruiken als grondstof voor de productie van belangrijke chemische bouwstenen.

Buigen en breken van membranen voor cellulaire zelfverdediging
Arjen Jakobi (Technische Universiteit Delft)
Intracellulaire ziekteverwekkers gebruiken op slinkse wijze hun gastheercel door zich schuil te houden in membraanblaasjes. Toch kan de cel die blaasjes soms open breken en zo de ziekteverwekkers blootleggen aan het afweersysteem. Dit onderzoek gebruikt elektronenmicroscopie om dit mechanisme op hoge vergroting af te beelden en daardoor beter te begrijpen.

Licht gestuurde gigahertz fononen op een optische chip
David Marpaung (Universiteit Twente)
Het gebruik van licht om coherente geluidsgolven te sturen in geïntegreerde schakelingen kan leiden tot nieuwe niet-lineaire fysische processen, welke gebruikt kunnen worden voor allerlei toepassingen zoals hypergevoelige sensoren en hoogwaardige informatieverwerking. Dit voorstel onderzoekt zowel de theoretische als experimentele aspecten van deze nieuwe en grensverleggende vorm van foton-fonon fysica.

Onderzoek naar de fysica van exotische supergeleiders en casimirkrachten met microchips
Richard Norte (Technische Universiteit Delft)
Ik gebruik microchips om experimenten uit te voeren voor het onderzoeken van de wisselwerking tussen twee beroemde quantumeffecten: casimirkrachten en supergeleiding. Er is nog niets bekend over het samenspel van die twee effecten en veel natuurkundigen vermoeden tegenwoordig dat dit onontdekte onderzoeksgebied wel eens een nieuwe wetenschappelijke doorbraak zou kunnen opleveren.

Reactie-tussenproducten en mechanismen bij fotokatalyse en elektrokatalyse
Jana Roithová (Radboud Universiteit Nijmegen)
Efficiëntere en minder energie-eisende chemische reacties behoren tot de kernuitdagingen in de chemie. Opkomende velden van fotokatalyse en elektrokatalyse bieden een groene toegang tot hoogenergetische tussenproducten, waaruit efficiënt de gewenste producten gevormd kunnen worden. Dit project zal methoden ontwikkelen om deze tussenproducten te onderzoeken, om zo deze reacties te begrijpen.

De rol van kleine ionen in perovskiet zonnecellen
Shuxia Tao (Technische Universiteit Eindhoven)
Hybride pervoskiten zijn een van de meest veelbelovende materialen voor goedkope en efficiënte zonnecellen, maar hun instabiliteit verhindert uitgebreide toepassing. Het toevoegen van kleine anorganische ionen blijkt deze stabiliteit te verbeteren, maar de mechanismen daarachter zijn nog onbekend. Dit onderzoek zal daar met grootschalige computationele analyse een antwoord op vinden.

Bron: NWO